Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Wat is het label oudervriendelijke school?

   Minimaliseren

Voelen ouders zich welkom op school? Worden ze in de watten gelegd en wordt er naar hen geluisterd? Wil je weten hoe je kan nagaan of je school oudervriendelijk is?

Het Label Oudervriendelijke school is een initiatief van de drie ouderkoepels dat ondersteund wordt door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van een ingediend dossier en een schoolbezoek beoordeelt  een onafhankelijke commissie of een school oudervriendelijk is. Zowel scholen als ouderverenigingen kunnen dit kwaliteitslabel aanvragen, maar uiteraard moet het in samenspraak gebeuren.

Klik hier voor het stappenplan om het label aan te vragen.


De oudervriendelijke scholen krijgen een officieel certificaat en een vermelding op de website van de VCOV. De school mag deze eretitel vermelden op haar eigen website en in haar communicatie voor de duurtijd van de toekenning. Het label is geldig voor drie schooljaren. De kostprijs bedraagt 250 euro. Indien je als school/oudervereniging graag een plexiplaat wil om aan de school op te hangen, kan je deze bestellen voor ongeveer 65 euro (inclusief verzendingskosten).

Meer informatie vind je in de informatienota en de visie en situering.

Alle documenten kunnen gedownload worden in de ouderinfotheek bij de dossiers onderwijs, deelrubriek 'label oudervriendelijke school'.

 

 

   Minimaliseren