Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Nieuws van VCOV

   Minimaliseren
VCOV-aanbod 2017-2018 - dinsdag 6 juni 2017

 
Bij de VCOV zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar volop aan de gang! Deze link brengt je naar het VCOV-aanbod 2017-2018. Je ontdekt er in 10 punten waarom de aansluiting van jouw ouderwerking meer dan de moeite waard is. 

 
Vacature gedetacheerde - dinsdag 30 mei 2017

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen,

informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be !


Voor ons team zoeken we:

een gedetacheerde leraar, coördinator of adjunct-directeur, bij voorkeur uit het basisonderwijs of de eerste graad van het secundair onderwijs en wonende in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel


Ben je iemand die:

 • deel uit wil maken van een dynamische ploeg regiomedewerkers en stafmedewerkers onderwijs?
 • Vlaanderen breed opdrachten binnen zijn/haar verantwoordelijkheid wil opvolgen?
 • bereid is voor de VCOV onderwijsdossiers met betrekking tot basisonderwijs en (de overgang naar) het secundair onderwijs op te volgen?
 • de stem van alle ouders en ouders in ouderraden op een constructieve wijze kan laten weerklinken in overlegorganen?
 • een vlotte pen heeft om onderwijsdossiers te vertalen naar ouders en ouderraden?
 • de vorming erkend bemiddelaar volgde of wenst te volgen in functie van bemiddelingsopdrachten tussen ouders, ouderraden en scholen/schoolbesturen?
 • de waarden van het katholiek onderwijs onderschrijft?
 • bezorgd is om toekomstgericht en kwaliteitsvol onderwijs in een leerling-en oudervriendelijke school?

Voor deze functie is het vereist dat je:

 • voltijds vastbenoemd bent;
 • van het schoolbestuur de toelating krijgt voor een verlof wegens opdracht;
 • goed bent in overleg;
 • de toevertrouwde verantwoordelijkheden zelfstandig opvolgt;
 • digitaal over de nodige basisvaardigheden (windows, office,…) beschikt;
 • bereid bent verplaatsingen te doen en daarvoor over een wagen beschikt;
 • soepel kan omgaan met werktijden en de invulling ervan;
 • vlot bent in sociale contacten binnen en buiten de eigen werkkring;
 • je eigen agenda goed kan beheren;
 • om de 14 dagen een teamvergadering meemaakt in het hoofdkantoor te Holsbeek;

 De VCOV vzw biedt je:

 • de kans om zelf vorm te geven aan een uitermate gevarieerde job;
 • een correcte onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld verplaatsingen in opdracht;
 • het statuut van gedetacheerde met opdracht, met behoud van alle rechten verbonden aan  je onderwijsopdracht.

Interesse? Stuur of mail dan je kandidatuur naar Hugo Knaepen, voorzitter van de RvB van de VCOV vzw, Berkendreef 7 3220 Holsbeek / hugo.knaepen@telenet.be! We verwachten je kandidatuur ten laatste op 11 juni 2017.

Meer info nodig? Mail of bel dan naar Theo Kuppens, theo.kuppens@vcov.be / 0477 994628, of Kris Achten, kris.achten@vcov.be / 0477 994777

 

Profiel van de gedetacheerd medewerker:

Als gedetacheerd leraar, coördinator of adjunct-directeur werk je in het statuut van ‘detachering met opdracht’. Dit betekent dat je alle rechten verbonden aan je onderwijsloopbaan behoudt tijdens de duur van jouw detachering. De detachering is jaarlijks verlengbaar, start op 1 september en eindigt op 31 augustus. De VCOV vzw biedt het perspectief op een detachering van langdurige aard omdat de detachering niet verbonden is aan een specifiek project van de overheid. De startdatum voor deze detachering is 1 september 2017.

Het loon van de gedetacheerde met opdracht wordt betaald door de overheid, maar de VCOV vzw verbindt er zich toe dit loon terug te betalen aan de overheid.

De VCOV verwacht van de gedetacheerde dat deze de doelstellingen van de VCOV en het Katholiek Onderwijs onderschrijft. De gedetacheerde realiseert samen met het 9-koppig team van de VCOV volgende algemene doelstelling: ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs bevorderen/verhogen.

Om deze doelstelling waar te maken, ben je bereid om in team het vormings-en informatieaanbod van de VCOV te optimaliseren. Inspiratie daarvoor haal je uit je onderwijservaring en uit de informatie die je opsteekt in de ruime waaier van overlegorganen waaraan je vanuit je opdracht zal moeten deelnemen: de VL(aamse)O(nderwijs)R(aad), adviesorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ad hoc-werkgroepen van de overheid,…

De VCOV zet zich in voor de preventie van de juridisering van het onderwijs. Vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid en via bemiddeling proberen we in conflicten tussen ouders en school of schoolbesturen verdere juridische stappen in ‘onderwijsdossiers’ te voorkomen. Van de gedetacheerde verwachten we daarom die communicatieve vaardigheden die belangrijk zijn in het hanteren van een (dreigende) conflictsituatie.

 
Verslag deradicalisering Vilvoorde - dinsdag 9 mei 2017

 
VCOV-collega Theo Kuppens lette goed op tijdens een workshop over deradicalisering. Ter inspiratie vind je hier het verslag.

Dit is een goede aanleiding om het thema bespreekbaar te maken op een vergadering van de ouderwerking.

 
Studiereis naar Zweden - vrijdag 21 april 2017

 

Dankzij Erasmus+ kon VCOV-medewerker Karolien een opleiding volgen in Zweden en er kennismaken met het inclusieve onderwijssysteem.

Meer weten? Dat kan via deze presentatie of stuur een mailtje naar Karolien.

 
Winnaars Grote Voorleesdag - vrijdag 20 januari 2017


De winnaars van de Grote Voorleesdag zijn bekend!

 • BuO De Klimop Diksmuide
 • VBS Klavertje 3 Oostvleteren
 • VBS Sint-Aloyisiuscollege Ninove
 • VBS Sint-Paulus Gent Smidsestraat
 • VBS Sint-Jozefscollege Aarschot
 • VBS De Boomhut Kampenhout
 • VBS Sint-Vincentiusschool Hekelgem
 • VBS Mater Dei Wemmel
 • VBS Boekt Heusden Zolder
 • VBS De Klimtoren Meerle
 • Klein Seminarie Hoogstraten
 • Sint-Franciscusschool Turnhout


Een welverdiende proficiat!

 
Studiereis naar Finland - woensdag 23 november 2016

 

Dankzij het Erasmus+ programma volgde medewerker Karolien tijdens de herfstvakantie een internationale opleiding in Finland.

De titel van de cursus was 'Multi-professional networks in Finnish schools'. Het was een interessante kennismaking met het Finse onderwijssysteem en het multi-professionele team dat in elke school aanwezig is. Ouders worden er sterk betrokken bij het onderwijstraject van hun kind en het belang van de leerling staat centraal. 

Karolien maakte een presentatie van de studiereis. 

Meer info of vragen? Stuur een mailtje naar Karolien.

 
Columbus - vrijdag 18 november 2016


Columbus is een nieuw exploratie-instrument voor laatstejaars in het secundair onderwijs die overwegen de stap te zetten naar het hoger onderwijs. Deze online tool versterkt jongeren in hun studiekeuzeproces. De spiksplinternieuwe website staat sinds kort online: https://www.exploratietoolcolumbus.be/. Scholen kunnen zich nu al registreren om deel te nemen.

 
Ouders te gast bij de minister - donderdag 23 juni 2016


 

De ouderkoepels waren dinsdag 21/6, samen met enkele ouders, te gast bij Minister Crevits. We vroegen de Minister of scholen gestimuleerd kunnen worden om beter te communiceren met ouders over het pestbeleid. Ouders en ouderverenigingen kunnen een rol spelen bij preventie en aanpak van pesten. Minister Crevits beloofde ons om bij het begin van het schooljaar een oproep te doen naar scholen om ouders meer te betrekken en samen met hen het pesten aan te pakken.
Er komt ook een databank met materialen rond pesten zodat leerkrachten en CLB's beter ondersteund worden.
 

 
Vlaamse Bemiddelings- commissie - maandag 11 april 2016

 

Wil je je kind met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven in een school en is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van het verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Voortaan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommisie die bemiddelt op vraag van ouders, het CLB of de school.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen via deze link.

 
De toekomst van het SO volgens 6216 ouders - donderdag 28 januari 2016


Op 26 januari overhandigde de VCOV het eindrapport over de bevraging aan Vlaams minister Hilde Crevits. Een bijzonder moment, wetende dat zovele ouders via ons hun stem wilden laten horen over de toekomst van het secundair onderwijs. Ouders willen wel degelijk betrokken worden, niet alleen bij de modernisering van het onderwijs, maar bij de schoolloopbaan van hun kinderen tout court. Het welzijn van onze jeugd komt als belangrijk punt naar voor, net zoals de vraag naar goede leerlingenbegeleiding en zorg op school. In de perstekst en de 10 aandachtspunten volgens ouders vind je nog meer resultaten. 6216 keer bedankt voor de medewerking! 

 

 

   Minimaliseren