Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Nieuws van VCOV

   Minimaliseren
Verslagen studiedagen - dinsdag 7 november 2017


Collega Mark maakte verslag van een boeiend panelgesprek aan de hand van filmfragmenten over gelijke kansen in onderwijs. Je vindt het verslag via deze link.

Ook een vorming over meertaligheid wekte zijn interesse.

Collega Theo volgde dan weer een studiedag rond diversiteit. Je vindt zijn verslag 'Omgaan met diversiteit in jouw organisatie/ouderwerking' via deze link.

 
Grote Voorleesdag 2017 - donderdag 21 september 2017

 

In het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest moedigen de drie ouderkoepels voor het vierde jaar op rij scholen en ouderwerkingen aan om De Grote Voorleesdag te organiseren. Een dag waarop (groot)ouders komen voorlezen op school.

Wie tussen 20 en 24 november 2017 De Grote Voorleesdag organiseert, krijgt een heleboel digitaal promotiemateriaal ter beschikking en maakt bovendien ook kans op een boekenpakket!

Inschrijven kan via deze link!

Meer info en hoe ga je aan de slag via deze link!

 

Met de steun van:

 

 
Project 'Oefenkansen Nederlands' - dinsdag 12 september 2017


In februari 2017 lanceerde het Agentschap Integratie en Inburgering een projectoproep rond ‘Nederlands oefenen’. Ook de VCOV diende namens de drie officiële ouderkoepels een voorstel in en dit met succes!

Concreet gaat projectmedewerker Isabelle Ceuppens ouderwerkingen ondersteunen om 'oefenkansen Nederlands' te organiseren voor laaggeletterde en anderstalige ouders. Activiteiten van de ouderwerking zijn immers perfecte gelegenheden om op een ongedwongen manier Nederlands te oefenen in een vertrouwde omgeving.

Je leest er meer over in dit document.

 
VCOV-aanbod 2017-2018 - dinsdag 6 juni 2017

 
Bij de VCOV zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar volop aan de gang! Deze link brengt je naar het VCOV-aanbod 2017-2018. Je ontdekt er in 10 punten waarom de aansluiting van jouw ouderwerking meer dan de moeite waard is. 

 
Verslag deradicalisering Vilvoorde - dinsdag 9 mei 2017

 
VCOV-collega Theo Kuppens lette goed op tijdens een workshop over deradicalisering. Ter inspiratie vind je hier het verslag.

Dit is een goede aanleiding om het thema bespreekbaar te maken op een vergadering van de ouderwerking.

 
Ouders te gast bij de minister - donderdag 23 juni 2016


 

De ouderkoepels waren dinsdag 21/6, samen met enkele ouders, te gast bij Minister Crevits. We vroegen de Minister of scholen gestimuleerd kunnen worden om beter te communiceren met ouders over het pestbeleid. Ouders en ouderverenigingen kunnen een rol spelen bij preventie en aanpak van pesten. Minister Crevits beloofde ons om bij het begin van het schooljaar een oproep te doen naar scholen om ouders meer te betrekken en samen met hen het pesten aan te pakken.
Er komt ook een databank met materialen rond pesten zodat leerkrachten en CLB's beter ondersteund worden.
 

 
Vlaamse Bemiddelings- commissie - maandag 11 april 2016

 

Wil je je kind met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven in een school en is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van het verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Voortaan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommisie die bemiddelt op vraag van ouders, het CLB of de school.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen via deze link.

 
De toekomst van het SO volgens 6216 ouders - donderdag 28 januari 2016


Op 26 januari overhandigde de VCOV het eindrapport over de bevraging aan Vlaams minister Hilde Crevits. Een bijzonder moment, wetende dat zovele ouders via ons hun stem wilden laten horen over de toekomst van het secundair onderwijs. Ouders willen wel degelijk betrokken worden, niet alleen bij de modernisering van het onderwijs, maar bij de schoolloopbaan van hun kinderen tout court. Het welzijn van onze jeugd komt als belangrijk punt naar voor, net zoals de vraag naar goede leerlingenbegeleiding en zorg op school. In de perstekst en de 10 aandachtspunten volgens ouders vind je nog meer resultaten. 6216 keer bedankt voor de medewerking! 

 

 

   Minimaliseren