Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Een actieve band met alle ouders

   Minimaliseren

Een goede band met de achterban is essentieel voor een geslaagde ouderwerking. Activiteiten organiseren die aanspreken, de mening van alle ouders te weten komen, bezorgdheden van ouders aankaarten... Het is niet vanzelfsprekend. Daarom vind je hier informatie over het communiceren met alle ouders.

Focusgroep
een gericht groepsinterview met ouders
 
Koffiemoment
een laagdrempelige manier om ouders te betrekken
Oudertafels
ouders praten met elkaar over de school van hun kinderen
 

Dialoogtafels
een doeltreffende methode om een interculturele groep ouders te betrekken

 Foto

GPS brainstormspel
de snelste manier om ideeën te verzamelen

 

Win win spel
dominospel over verwachtingen en engagementen

We verwijzen je ook naar het kant-en-klaar materiaal in de ouderinfotheek voor voorbeelden van enquêtes en vragenlijsten om ouders te bevragen.

Artikels voor je nieuwsbrief of website vind je à volonté in @content.

 

   Minimaliseren

 

   Minimaliseren