Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Communicatie ouders - school

   Minimaliseren

Mee met de tijd
Op papier
Ouders schakelen ouders in
(Infra)structuur
Overig
 

MEE MET DE TIJD
 
Maak kennis met de 'Powerpoint-killer' PREZI.com voor eigentijdse presentaties.

Duik in de virtuele wereld van Facebook en word vriendjes met ouders, ouderraden en natuurlijk de VCOV (VCOV ouders@school)!

Via Smartschool kan je communiceren met ouders in het secundair onderwijs. Het kan bijv. gebruikt worden om systematisch punten van toetsen en taken aan de ouders mee te delen (ipv enkel op het rapport).

Verzamel e-mailadressen van ouders om hen via mail nieuws van de ouderraad te bezorgen.

Ga mee met de tijd en werk met een SMS-dienst voor moeilijk bereikbare ouders.

Organiseer op de schoolwebsite polls over zaken die ouders aanbelangen. 

Kruip in je pen en start een blog over de ouderwerking.

Ga met de ouderraad op Facebook! Wedden dat jullie veel vriendjes zullen hebben?

Organiseer oefenmomenten om ouders vertrouwd te maken met Smartschool, een online communicatiesysteem dat op veel secundaire scholen gebruikt wordt. 

Zie hier een voorbeeld van een weblog van de ouderraad (links in menu). 

Voorzie op de website van de school een rubriek ‘brieven voor ouders'.

OP PAPIER
 
Geef de brieven mee in een transparante map. Zo zien ouders meteen dat er post is.

Een foldertje over de ouderwerking is veel aantrekkelijker met foto's. Vergeet bij de namen van de leden ook de namen en klassen van hun kinderen niet. Zo weten ouders direct wie aan te spreken.

Stel een ludieke vacature op om nieuwe leden aan te trekken.

In plaats van telkens een brief mee te geven met de leerlingen kan je korte boodschappen ook printen op etiketten en in de schoolagenda kleven (bijv. als er luizen gespot zijn op school).

Werk met pictogrammen en bezorg de ouders een pictogrammenwoordenboek. Gratis pictogrammen vind je op www.sclera.be en www.pictoselector.eu. Zie ook Klasse (april 2012). 

Stel een maandkalender samen met alle activiteiten, vieringen, gebeurtenissen, … op school.

Geef een schoolkrantje uit met nieuwtjes voor ouders, verslagen van schooluitstappen, …

Bundel alle nieuwtjes in een ‘weekbulletin’ voor ouders. (Kan ook via e-mail!)

Schrijf een artikel ‘Op ons kan je rekenen’ voor de septembereditie van de ouder- of schoolkrant. In dit artikel stel je de ouderraad voor met foto’s van de leden en contactgegevens. 

Voorzie een of twee vaste dagen in de week om brieven, uitnodigingen, … mee te geven met de leerlingen.

Bezorg uitnodigingen voor activiteiten lang genoeg op voorhand zodat ouders zich kunnen organiseren (bijv. babysit, werk, …) maar geef dan de dag voordien nog een herinnering mee.

Als de directeur niet aanwezig is op de vergaderingen van de ouderraad, is een heen-en-weer schriftje bijzonder nuttig. 

Werk met een ‘frigo-folder’ voor belangrijke uitnodigingen. Dit is een flyer, folder, … met een magneet die op de frigo kan om de activiteit niet te vergeten.

Gebruik verschillende kleuren voor verschillende soorten boodschappen. Mededelingen van de school print je bijv. op blauw papier, brieven van de ouderraad op groen.
OUDERS SCHAKELEN OUDERS IN
 

Werk met contactouders, klasouders of peters/meters: deze vertegenwoordigen alle ouders van de klas in de ouderraad en zijn aanspreekpunt voor alles wat met ouderbetrokkenheid te maken heeft.

Zoek ‘fluisterouders’ om discreet te vertalen op ouderactiviteiten waar Nederlands gesproken moet worden.

Gespot aan de schoolpoort: ‘schoolpoortouders’ die hun oor te luisteren leggen om te horen wat er leeft én om ouders te vragen om deel te nemen aan de ouderwerking op school.

Anderstalige ouders oefenen het Nederlands aan 'tettertafels': hier babbelen ze met Nederlandstalige ouders over school.
Samen Nederlands oefenen aan klaptafels, tetterkaaien, babbelpunten of koffiekletsen.
(INFRA)STRUCTUUR
 
Komen ouders tot aan de klas? Hang per klas een mededelingsbord op en prik er hetzelfde briefje aan vast. Komen ouders tot aan de schoolpoort? Voorzie er een vitrinekastje om je boodschap in te communiceren.
Een handig infobord met een vast paneel waarop verwisselbare borden met bouten en schroeven worden bevestigd, zie je hier. Let ook op de datum van de eerstkomende vergadering van de ouderwerking. 

Richt een ‘ouderkamer’ in op school: een eigen plekje waar ouders terecht kunnen.

Stel een ouderpanel samen dat door de ouderraad en de school geconsulteerd kan worden bij belangrijke beslissingen.

Origineel: een ‘zit-dag’ waarop ouders rustig kunnen praten met iemand van de ouderraad.

Laat alle ouders meepraten over belangrijke beslissingen (zoals bijv. wijziging van de schooluren) op een informatievergadering waar de school toelichting geeft.

OVERIG
 
Is de boodschap dringend? Door een lintje, een das, een pin… aan de boekentas te hangen, zien ouders dat er een dringende boodschap is.
Een alternatief voor het gezamenlijk infomoment begin september zijn verschillende kraampjes met info over tussendoortjes, schoolkosten, afspraken rond huiswerk...

Probeer eens een ‘ouderbrievenbus’ waar ouders ideetjes, opmerkingen, … in kwijt kunnen. Spreek wel vooraf af wie de ideeënbus openmaakt: de school of de ouderraad.

Laat ouders of leerlingen houtbewerking een mooi uithangbord maken voor aan de schoolpoort. Hier kunnen dan bijv.  foto’s van de school- en ouderactiviteiten opgehangen worden.

Organiseer een wedstrijd onder de leerlingen om een herkenbaar logo te ontwerpen voor de ouderraad. Dit gebruik je dan op alle briefwisseling van de ouderraad.

Ga eens met de ouderraad op zoek naar 20 verschillende manieren van communiceren tussen ouders en school. Wie vindt er 20?

Complimentendag op VBS De Rank in Wezemaal: aan de schoolingang prijken borden met complimenten voor de leraars en de school. De complimenten werden verzameld tijdend oudercafés. 

 

 

   Minimaliseren