Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Schoolkosten en -reglement

   Minimaliseren
 

SCHOOLKOSTEN

Originele en goedkope (tombola-)prijzen: groentenpakketjes via de lokale veiling.
Lekker, gezond en goedkoper dan individuele verpakkingen appelsap: zoek een appelteler en laat zelf de appels persen.
Koekjes die individueel of per 2 verpakt zijn kosten doorgaans meer dan een volledig pak. Een koekjesdoos is daarom niet alleen een milieuvriendelijk, maar ook kostenbesparend alternatief. 
Download gratis de publicatie van de Koning Boudewijnstichting ‘Onderwijs, dagelijkse kost? Een verkenning rond kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Over een beleid dat het lerarenteam en de hele schoolwerking raakt.’ (2009) via deze link
Installeer een werkgroep die alle deelaspecten van de schoolwerking op kosten screent en voorstellen lanceert: bijv. moeten die 'wegwerpbare' invulboeken wel? Kunnen we niet goedkoper op uitstap? Hoe gaan we om met de dure slagersmessen of haarzorgproducten? Kunnen we ons kopieergedrag bijstellen? …
Vraag de school om de bijdrageregeling (het lijstje van alle te verwachten schoolkosten) te gebruiken als actief communicatiemiddel tijdens een inschrijvingsgesprek.
Een doordachte studiekeuzebegeleiding vermijdt dat ouders twee (of zelfs meer) keer aankopen moeten doen voor een bepaalde studierichting.
Zet in het secundair onderwijs materiaalbanken en huursystemen op poten, niet alleen inzake boeken, maar ook voor gereedschap, werkkledij, …
Onderhandel met leveranciers van schoolbenodigdheden over kortingen vanaf bepaalde hoeveelheden en koop ‘in het groot’ aan voor gans de school in plaats van dat iedere ouder naar de winkel moet.
Vraag de school om betalingsopties (zoals afbetaling in schijven) aan alle ouders voor te stellen om zo stigmatisering te vermijden én verdoken (kans)armoede op te sporen.
Sta stil bij evidente ‘middenklasse-waarden’ zoals bijv. leerlingen thuis iets laten opzoeken in een encyclopedie, krantenartikels laten meebrengen, iets afdrukken, CD-roms, …
De overheid legt enkel een maximumfactuur op voor het basisonderwijs. Waarom geen maximumfactuur bepalen voor het secundair onderwijs in de schoolraad (per graad of per studierichting of …)?
Organiseer een tweedehandsbeurs onder het motto ‘tweedehands is cool’.
Voorzie een rubriek ‘zoekertjes’ op de schoolwebsite of in het schoolkrantje.
Organiseer een koffiemoment, praatcafé, … met als thema ‘shoppingtips’: succes verzekerd!
Werk met ‘peters en meters’ voor nieuwe ouders. Zij kunnen tips geven om de schoolkosten te beperken (bijv. waar vind je de voordeligste uniformkleding?) en onderling gerief uitwisselen.
Schakel de hulp in van ouders voor kleine herstellingen op school, bijv. slijtage aan het poppenhuis, … Dit zorgt tevens voor een grote ouderbetrokkenheid!
Werk als basisschool samen met een secundaire beroepsschool voor een klusjesdienst of klusjesdag.
Verknip oude boeken tot leerfiches die gebruikt kunnen worden bij differentiatie voor bijv. snellere leerlingen.
Financier vanuit de ouderraad drinkenbussen voor de leerlingen. Goed voor de portemonnee van de ouders én het milieu!
Geef enkel aan het oudste kind op school (van een gezin met meer kinderen op school) een briefje mee van de vlaaienslag, wijnverkoop, tombola, … Zo vermijd je dat ouders zich verplicht voelen voor elk kind iets te kopen.
Bekijk de film ‘ça commence aujourd’hui’ of ‘l’enfant’ om zich bewust te worden van de kansarmoedeproblematiek.
Schakel een ervaringsdeskundige in om zicht te krijgen op de problemen van gezinnen die in armoede leven of om bepaalde voorstellen af te toetsen.
Geef ouders informatie over de tussenkomsten van de ziekenfondsen in verband met meerdaagse uitstappen (en lidgelden van sportclubs).
Zet ‘schoolkosten’ regelmatig op de agenda van de schoolraad en niet enkel bij de bespreking van de bijdrageregeling.
Zoek het niet te ver! In de buurt zijn vast ook leuke en zinvolle schooluitstappen mogelijk. Teken een roos op de speelplaats en noteer de uitstappen die in de buurt zijn.
Dure schooluitstap? In het secundair kunnen de leerlingen klusjes opknappen op school om een centje bij te verdienen.
 
ENGAGEMENTSVERKLARING
Organiseer een wandeling in de buurt om ouders wegwijs te maken in het Nederlandstalig aanbod aan vrijetijdsactiviteiten: bib, spelotheek, sport...
Speel het win-win-spel om de verwachtingen van ouders en schoolteam in kaart te brengen en leg hiermee de basis van de (wettelijke verplichte) engagementsverklaring.
Speel het win-win-spel tijdens een koffiemoment, praatcafé, … met allochtone ouders om ook hun verwachtingen in kaart te kunnen brengen.
Breid de (wettelijke verplichte) engagementsverklaring uit met een charter op maat van de ouders en de school.
Wees er alert voor dat de engagementsverklaring evenwichtig is opgesteld: zowel school als ouders dienen engagementen aan te gaan!
De engagementsverklaring zoek in het schoolreglement? Niet als je elk item over de engagementsverklaring aanduidt met een afbeelding
Brengen ouders hun kinderen wel eens te laat naar school? Niet meer met deze posteractie van Klasse: Blij dat je op tijd bent!
 
SCHOOLREGLEMENT
Stel een werkgroep samen om het schoolreglement na te lezen: is alles duidelijk geformuleerd? Wat kan beknopter? … en bespreek dit op de schoolraad.
Stel een werkgroep samen om het schoolreglement visueel aantrekkelijk te maken: cartoons, pictogrammen, frisse lay-out, … 
Vraag de school om het schoolreglement toe te lichten tijdens het inschrijvingsmoment.
Bespreek op elke vergadering van de ouderraad een deel uit het schoolreglement om af te toetsen of het voor iedereen duidelijk is en of de ouders er achter kunnen staan.
Wordt het schoolreglement (bijna) niet gelezen? Maak een 'light-versie' met de hoogstnoodzakelijke informatie in klare taal.
Wie heeft er al eens gehoord van het CLB-contract?

   Minimaliseren