Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

DPCC

   Minimaliseren

In de watte?
In de Diocesane Planificatie- en Coördinatie Commissie, gemakkelijker gezegd: de vergadering die in ons bisdom de beslissingen neemt voor de katholieke scholen. En daar hebben ouders iets in te zeggen!

Waar gaat dat zoal over?
- Vrije basisschool ‘t Krabbertje wil een 3e graad (5de en 6de leerjaar) oprichten in één van haar vestigingsplaatsen (scholen, zeg maar). Mag dat?
- Vrije basisschool De Wielewuit wil een vestigingsplaats (school) sluiten. Kan dat?
- Vrije basisschool De Jefkes uit Boekegem en vrije basisschool ’t Lawijt uit  Eremkluiterschate willen één school worden door fusie. Waarom dat?
- Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs De Dagfluiter wil een type 7 oprichten. Hoezo?
- Een vrije secundaire school wil een 7e jaar ‘thuis- en bejaardenzorg’ oprichten …

Wie beslist dan? De ouders en de bisschop?
Vermits de bisschop niet de gave van de alomtegenwoordigheid heeft zoals zijn baas, laat hij dat graag aan anderen over. Hij stuurt wel zijn afgevaardigde: de adjunct van de vicaris voor onderwijs. Naast 4 ouders zitten daar verder nog 4 pastoraal afgevaardigden in, 4 vertegenwoordigers van het schoolpersoneel en 4 mensen namens de inrichtende machten van de scholen. Vanuit die verschillende invalshoeken probeert de DPCC tot de beste beslissing te komen. 

Ha, dus dat is eigenlijk niks voor mij?
Ho, stop, jawel! Voor de DPCC zoeken wij mensen met een groot hart voor onze katholieke scholen, met gezond verstand om kwesties vanuit een ouderstandpunt te kunnen bekijken en met wat besef dat de stem van de ouders zeer belangrijk – misschien zelfs het belangrijkst? – is.

Ja maar, dat kan ik toch niet?
Zeker wel, want je moet het ook niet alleen doen! Behalve dat jullie met 4 zijn, krijg je natuurlijk ook steun vanuit VCOV zelf.

En wat schuift dat?
Waanzinnig veel: waardering van de andere leden van de DPCC, waardering van de Federatieraad Antwerpen van VCOV, waardering van VCOV nationaal, waardering van alle anonieme ouders die blij zijn met uw inzet, kortom: te veel om in geld uit te drukken.

Dus ben ik nog eens wat meer weg thuis?
Inderdaad, maar niet overdreven: een keer of drie per jaar.
 

Voor meer info, contacteer de provinciaal verantwoordelijke van jouw provincie.

   Minimaliseren