Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Gelijke onderwijskansen

   Minimaliseren

Het inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht maakt deel uit van het Gelijke-onderwijskansendecreet  van 2002. Dit GOK-decreet regelt de inschrijvingen in het Vlaamse onderwijs. In de loop der jaren werden er regelmatig aanpassingen gedaan. Die waren nodig omwille van nieuwe maatschappelijke evoluties en het vaststellen van onwerkbare regels. Negen jaar later blijken de doelen van het GOK-decreet niet gerealiseerd te zijn. Daarom is er een nieuw decreet uitgewerkt dat de inschrijvingen regelt.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet streeft naar transparantie van het hele inschrijvingsproces. Het schept mogelijkheden om te werken aan een sociale mix en introduceert een genuanceerd buurtschoolprincipe. Daarnaast biedt het mogelijkheden om Nederlandstalige leerlingen voorrang te geven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en geeft het experimentele aanmeldingspraktijken een juridische basis. 

De inschrijvingen starten voortaan op de eerste schooldag van maart van het voorgaande schooljaar. Vroeger was dat op 1 september van het voorgaande schooljaar. Elke school moet verplicht zijn capaciteit bepalen ook al zijn er geen capaciteitsproblemen. Bij de voorrangsregelingen zijn ‘kinderen van personeelsleden’ een nieuwe voorrangsgroep. Los van scholen die behoren tot een LOP-gemeente bepaalt het decreet in welke gevallen er kennisgeving of overleg moet zijn tussen scholen uit eenzelfde gemeente: capaciteit meedelen, startdata inschrijvingen en onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers.

Meer info in het dossier 'inschrijvingen' in de ouderinfotheek.

 

   Minimaliseren