Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)

   Minimaliseren

HomeDe Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) volgt de polsslag van ons onderwijs. Hij adviseert de overheid en bouwt mee aan het onderwijs van morgen.

De Vlor kan advies geven of overleg organiseren over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is: het onderwijs in strikte zin, maar ook andere sectoren van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zoals de centra voor leerlingenbegeleiding en de deeltijdse vorming. Daarenboven beoordeelt de raad op eigen initiatief of op vraag geregeld initiatieven van andere beleidsdomeinen die duidelijke gevolgen hebben voor het onderwijs.

De Vlor is in de eerste plaats een adviesraad. Hij beoordeelt de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De raad hanteert hierbij onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke criteria. Hij toetst of voorstellen van de overheid wenselijk, haalbaar en aanvaardbaar zijn voor de onderwijswereld (instellingen en gebruikers) en de samenleving.

De Vlor is ook een overlegforum. De diverse onderwijspartners wisselen er visies en ideeën uit over de organisatie en de toekomst van het onderwijs. Het overleg is praktijkgericht en levert tastbare resultaten op.

Als kenniscentrum van onderwijs organiseert de raad regelmatig studiedagen. Zijn documentatiedienst staat open voor alle belangstellenden. Men kan er na afspraak informatie komen opzoeken.

De samenstelling van de Vlor is geregeld bij besluit van de Vlaamse regering. Iedereen die bij onderwijs betrokken is, heeft een stem in de Vlor. De onderwijsorganisaties, maar ook alle belanghebbenden zijn er vertegenwoordigd. Op die manier kan de Vlor het onderwijsbeleid mee vormgeven vanuit een onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke invalshoek. De leden van de Vlor worden gerangschikt per ‘geleding’.

De VCOV vertegenwoordigt de ouders in verschillende raden en commissies van de Vlor:

Algemene raad Theo Kuppens en Kim Bogaerts
Vast bureau algemene raad Theo Kuppens
Raad Secundair Onderwijs Theo Kuppens en Kim Bogaerts
Raad Basisonderwijs Karolien Bouchet en Els Vanvolsem
Commissie Diversiteit en GOK Theo Kuppens
Commissie Buitengewoon Basisonderwijs Karolien Bouchet
Commissie Internationalisering Saar Decoutere
Commissie Leerlingbegeleiding Theo Kuppens
Commissie Gezondheidsbevordering Trees Gilles
Overleg Begeleiders Diversiteit Theo Kuppens

Daarnaast nemen we deel aan verschillende (tijdelijke) werkgroepen en denkgroepen, o.a. werkgroep hervorming secundair onderwijs, werkgroep beheersovereenkomst VRT, werkgroep Brede School, werkgroep LOS...

Meer info

   Minimaliseren