Vacature Accountmanager ouderwerking Limburg en Antwerpen

Zoeken

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen,

informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be !

Voor ons team zoeken we:

Accountmanager ouderwerking Limburg en Antwerpen


Ben je iemand die:
 • deel uit wil maken van een dynamische ploeg
 • een commerciële ingesteldheid heeft
 • klantgericht kan handelen en de juiste relaties aangaan
 • bereid is actief aan ledenwerving te doen, zowel telefonisch als in het veld
 • bereid is ouders en leden in eerste lijn te ondersteunen
 • contacten kan hebben en opvolgen met ouders, ouderwerkingen, directies en VCOV-vrijwilligers
 • klantvriendelijkheid is en kan omgaan met klachten
 • affiniteit heeft met het onderwijsveld
 • woont in de regio Limburg/Antwerpen/Vlaams Brabant

Voor deze functie is het vereist dat je:
 • punctueel bent en organisatorisch inzicht hebt;
 • de toevertrouwde verantwoordelijkheden zelfstandig opvolgt;
 • commerciële feeling hebt;
 • digitaal over goede vaardigheden (Windows, office 365, Microsoft Dynamics CRM…) beschikt;
 • telefonische contacten kan leggen;
 • bereid bent verplaatsingen te doen en daarvoor over een wagen beschikt;
 • soepel kan omgaan met werktijden en de invulling ervan;
 • je eigen agenda zelfstandig kan beheren;
 • bereid bent avondwerk te doen;
 • vlot bent in sociale contacten;
 • voeling hebt met het onderwijsveld;
 • een voltijdse contractuele job wil

De VCOV vzw biedt je:
 • de kans om zelf vorm te geven aan een uitermate gevarieerde job;
 • een correcte onkostenvergoeding;
 • een groepsverzekering voor de contractuele job;
 • mogelijkheid tot telewerk;
 • het statuut van contractueel voltijds werknemer


Interesse? Stuur of mail dan je kandidatuur naar:
kris.achten@vcov.be, Operationeel directeur
VCOV vzw
Berkendreef 7
3220 Holsbeek !
We verwachten je kandidatuur ten laatste op 25/02/2019.

Meer info nodig? Mail of bel dan naar :
Kris Achten, kris.achten@vcov.be / 0477 994777
Theo Kuppens, theo.kuppens@vcov.be / 0477 994628

Of neem een kijkje op onze website: www.vcov.be.

Profiel van de medewerker:

Als contractueel voltijds personeelslid sta je op de pay-roll van de VCOV. Je krijgt een contract voor een voltijdse job.

De VCOV verwacht van de medewerker dat deze de doelstellingen van de VCOV onderschrijft.
De medewerker realiseert de volgende doelstelling: actief contacten hebben met ouderwerkingen en scholen, zorgen voor correcte gegevens, de meerwaarde van de VCOV duidelijk maken en feedback verzamelen.

Functiekenmerken

Type functie: klantgericht (klant = ouders en ouderwerkingen)
is (integraal) verantwoordelijk voor: klantencontacten/klantenwerving/provinciale werking

Accountmanagement
Activiteiten:
Onderhouden van klantencontacten

 • Telefonisch
 • Mailings
 • Ter plaatse

Adviseren van bestaande leden over de eigen dienstverlening van de VCOV
Inzicht verkrijgen in vragen en wensen
Onderhandelen
Overdragen van specifieke wensen aan medewerkers

Sales en acquisitie
Activiteiten:
Werven van nieuwe leden en opdrachten:

 • Telefonische contacten
 • Contacten in het veld

Benaderen van potentiële klanten en opdrachtgevers
Onderhandelen met nieuwe leden
Aanboren van alternatieve inkomsten:

 • Projecten
 • Subsidies


Advisering
Activiteiten:
Adviezen geven
Verkrijgen van inzicht in problemen
Bedenken en formuleren van verschillende oplossingen voor een probleem of vraagstuk
Schrijven van verslagen

Kwaliteitsmanagement
Activiteiten:
Controleren of aan de vastgestelde eisen en kwaliteit is voldaan

 • Evaluaties activiteiten


Informeren van medewerkers en belanghebbenden over kwaliteitsnormen

 • Opvolging evaluaties


Marketing
Activiteiten:
Ondersteuning in het kader van marktonderzoek:

 • Bevragingen


Opvolgen van het effect en/of rendement van marketing campagnes
Opvolgen van de behoeften van de doelgroep

Procesmanagement
Activiteiten:
Begeleiden en ondersteunen van de organisatie -en bedrijfsprocessen:

 • Ondersteunen provinciale werking


Beschrijven van organisatie -en bedrijfsprocessen:

 • Stappenplannen opstellen voor processen


Service, support en zorg
Activiteiten:
Behandelen van hulp- en ondersteuningsvragen:
Klachten behandelen
Mensen uitleggen hoe ze iets moeten doen
Telefonisch mensen ondersteunen

Competenties

Commercieel vermogen
Handelen vanuit kansen in de markt en deze juist kunnen inschatten; Klantgericht handelen en de juiste relaties aangaan.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te tonen:

 • inventariseert wensen
 • voert op correcte wijze eenvoudige gesprekken
 • creëert zelf kansen en mogelijkheden om de aansluitingen te stimuleren
 • zoekt en ontdekt zelf nieuwe aansluitingsmogelijkheden en zet deze om in succesvolle trajecten
 • voert zelfstandig verkoopgesprekken en overtuigt klanten daarmee om diensten af te nemen
 • bedrijft een proactieve klantstrategie en stemt verschillende organisatieonderdelen hiervoor op elkaar af


Initiatief
Kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten.
Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • heeft een actieve opstelling
 • creëert en benut kansen
 • komt ongevraagd met voorstellen en ideeën die bijdragen tot de kwaliteit van de organisatie


Klantgerichtheid
De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • werkt toe naar een win-winsituatie
 • licht klanten in over oplossingen die aansluiten bij hun wensen
 • heeft respect voor de klanten, ongeacht de onredelijkheid van de wensen of klachten
 • luistert aandachtig en geeft de klant het gevoel dat deze gehoord wordt en belangrijk is
 • kijkt vanuit de belangen van de klant naar de eigen organisatie
 • laat de klant de voordelen van de eigen dienstverlening zien
 • bouwt relaties op met organisaties en instellingen die de klanten vertegenwoordigen
 • ziet kansen en mogelijkheden om klantgroepen te informeren over de eigen dienstverlening


Kwaliteitsgerichtheid
Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • signaleert kansen om de kwaliteit te verhogen
 • stelt verbeteringen voor
 • gebruikt klachten om zaken zo te veranderen dat de klacht zich niet herhaalt
 • levert kwalitatief goed werk
 • herstelt fouten als deze aan het licht komen


Plannen en organiseren
Doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd
 • onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • werkt ordelijk


Schriftelijke vaardigheid
Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen schriftelijk duidelijk maken.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • heeft goede kennis van de Nederlandse taal
 • beschikt over een adequate woordenschat
 • schrijft foutloos volgens de juiste grammaticale regels
 • geeft complexe onderwerpen in voor iedereen begrijpelijke en eenvoudige termen weer
 • doseert informatie zodanig dat de kern van de zaak voor de lezer helder wordt weergegeven
 • hanteert verschillende schrijfstijlen en kan goed inschatten welke schrijfstijl aansluit bij de betreffende doelgroep


Verantwoordelijkheid
Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega`s en de organisatie.

Voor deze functie dient de kandidaat het volgende gedrag te laten zien:

 • houdt zich aan deadlines en afspraken
 • blijft effectief werken terwijl de kwaliteitseisen niet uit het oog worden verloren
 • is transparant als hij fouten of problemen voorziet
 • neemt verantwoordelijkheid voor fouten
 • communiceert helder richting belanghebbenden als deadlines en afspraken niet kunnen worden nagekomen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven