Hoe richt je een solidariteitsfonds (of: sociaal fonds) op?

Veel ouderwerkingen willen zowel inhoudelijk als financieel een steentje bijdragen om zo te streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen. Ondanks inspanningen om de schoolkosten te drukken, is het voor sommige ouders niet mogelijk om alle schoolfacturen te betalen. Sommige scholen werken daarom met een sociaal fonds of solidariteitsfonds. In de brochure over het solidariteitsfonds van vzw Krijt worden stap voor stap alle essentiële zaken bij de oprichting van een sociaal fonds doorlopen. Ook een checklist en een stappenplan zijn in de brochure opgenomen.