Kan de afbeelding niet laden
Omschrijving

Ouderavond 'Huiswerk en huiswerkbegeleiding'

De WOL, Werkgroep Ouders van het LOP Leuven, organiseert een info- en discussieavond over huiswerk.

De keuze voor dit thema werd afgestemd met de Leuvense ouderwerkingen.

Yvan Ameye informeert ons over het belang van huiswerk. Hij belicht ook de rol van ouders bij de huiswerkbegeleiding.
In de discussiegroepen na de pauze peilen we naar de mening van ouders over huiswerk en naar de struikelblokken die ze ervaren.

Spreker

Yvan Ameye, onderwijsinspecteur en co-auteur van het boek 'Huiswerk in de basisschool?'


Voor wie?

Voor alle ouders met kinderen in het basisonderwijs 
Voor leden van de Leuvense ouderwerkingen
Voor medewerkers van het schoolteam of socio-culturele organisaties

Inkom: gratis

Organisatie:

Deze avond is een initiatief van de werkgroep ouders van het LOP Leuven, in samenwerking met Buurtwerk ’t Lampeke en deelwerking Fabota, Riso Vlaams-Brabant, de Leuvense CLB’s, stad Leuven, Buurtcentra Leuven, Huis van het Kind Leuven, GO! ouders, KOOGO en VCOV.

Informatie:
  • 19/03/2019
  • 19:30 - 22:00
  • Buurtcentrum Sint-Maartensdal, Rijdende Artilleriestraat 6
    3000 leuven
Routebeschrijving