Omschrijving

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media dient een plaats te hebben in de opvoeding.
Mediaopvoeding is er op gericht zelfcontrole bij kinderen en jongeren te bevorderen om zo:
1. grenzen te stellen aan zichzelf,
2. veilig om te gaan met media,
3. selectief en doordacht media te gebruiken,
4. deel te nemen aan de maatschappij.
Als ouder en opvoeder moet je inzetten op bewustmaking en begeleiding. Dit doe je door een evenwicht te zoeken in ‘sturen’ en ‘verbinden’. Mediaopvoeding gebeurt best binnen een liefdevolle relatie waarbij regels gehanteerd worden die passen bij de ontwikkeling van het kind. Enkel zo zullen kinderen en jongeren leren zelfstandig om te gaan met mediagebruik.
Soms zijn ouders en opvoeders hierin onzeker en kan het gezamenlijk nadenken met andere ouders en opvoeders een eerste steun betekenen. Deze ouderavond kan hierin betekenis gevend zijn. Ook krijg je tips om jouw kinderen én jezelf 'mediawijzer' te maken.

Dit webinar wordt gegeven door Davy Nys. Als mediapedagoog verbindt hij media en opvoeding met elkaar.

Individueel inschrijven is noodzakelijk om de link voor het online webinar te ontvangen!

Informatie:
  • 17/02/2022
  • 20:00 - 22:00
  • Online
    online online
Routebeschrijving