Omschrijving

Oudercafé 'Kostenvriendelijk werken in de ouderwerking'

Is jouw ouderwerking toegankelijk voor alle ouders?
Zijn er financiële hindernissen om deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten van de ouderwerking?
Heb je tips en ideeën om de kosten van de ouderactiviteiten zo laag mogelijk te houden?
Communiceert jouw ouderwerking duidelijk over de kosten van de activiteiten?

Werkt jouw ouderwerking mee aan het kostenbeleid van de school?
Heb je tips voor de school om de kosten voor ouders te beperken?
Hoe kan de school duidelijk communiceren over de schoolkosten?

Tijdens een oudercafé komen ouders uit ouderwerkingen in Vlaanderen samen om tips, ervaringen en voorbeelden van activiteiten uit te wisselen.

Individueel inschrijven is noodzakelijk om de link voor het online webinar te ontvangen!

Informatie:
  • 04/10/2022
  • 20:00 - 21:15
  • online
    online online
Routebeschrijving