Label Oudervriendelijke School

Zoeken

Wat is het label oudervriendelijke school?

Voelen ouders zich welkom op school? Worden ze in de watten gelegd en wordt er naar hen geluisterd? Wil je weten hoe je kan nagaan of je school oudervriendelijk is?
Het Label Oudervriendelijke school is een initiatief van de drie ouderkoepels dat ondersteund wordt door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van een ingediend dossier en een schoolbezoek beoordeelt  een onafhankelijke commissie of een school oudervriendelijk is. Zowel scholen als ouderverenigingen kunnen dit kwaliteitslabel aanvragen, maar uiteraard moet het in samenspraak gebeuren.

De oudervriendelijke scholen krijgen een officieel certificaat. De school mag deze eretitel vermelden op haar eigen website en in haar communicatie voor de duurtijd van de toekenning. Het label is geldig voor drie schooljaren.
Indien je als school/oudervereniging graag een plexiplaat wil om aan de school op te hangen, kan je deze bij de VCOV bestellen (prijs op aanvraag).

Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden opgehangen en op basis waarvan het aanvraag dossier kan worden opgesteld.
Scholen hoeven zeker niet aan alle criteria te voldoen. Ze kunnen ook perfect andere argumenten gebruiken om hun oudervriendelijkheid aan te tonen.

Meer informatie vind je in de informatienota en de visie en situering.


Vraag het Label Oudervriendelijke school aan!

1.    Iedere oudervereniging of school uit het basis-, secundair-, of buitengewoon onderwijs die aangesloten is bij de VCOV kan het label aanvragen.
2.    Nadat je ingelogd bent, kan je het label aanvragen via de knop 'aanvragen' (net onder de afbeelding hierboven).
3.    De verantwoordelijke van de VCOV zal contact opnemen.
4.    Stel een beknopt dossier samen over de manier waarop de school aan oudervriendelijkheid werkt. Je kan dit vrij illustreren. Uiterlijk twee maanden na de aanvraag moet het dossier ingediend worden.
5.    Nadat het dossier is doorgenomen, brengen we een bezoek aan de school. Hiervoor spreken we samen een datum af.
6.    Er wordt een verslag geschreven door de VCOV-medewerkers. In dit verslag gaan we in op de sterktes en mogelijke werkpunten. Dit verslag wordt samen met het dossier bezorgd aan de beoordelingscommissie.
7.    Op basis van het dossier en het verslag beslist de beoordelingscommissie of het label ‘Oudervriendelijke School’ toegekend wordt. De commissie motiveert haar beoordeling in een beslissingsrapport.
8.    De school ontvangt het beslissingsrapport.Vraag een verlenging van het Label Oudervriendelijke school aan!

Het label oudervriendelijke school is geldig voor 3 schooljaren. Na deze termijn kan je bij de VCOV een verlenging aanvragen. Hiervoor moet je volgende stappen ondernemen: 

  1. Je school of ouderwerking moet lid zijn van de VCOV.
  2. Een verlenging van het label oudervriendelijke school aanvragen kost 150 euro (dossier – en verplaatsingskosten voor het schoolbezoek). 
  3. Stel een beknopt dossier samen waarin je aantoont hoe je school en ouderwerking de voorbije 3 jaren werkten aan ouderbetrokkenheid -, participatie en oudervriendelijkheid. Je mag focussen op de werkpunten uit het vorig dossier en omschrijven welke acties jullie hiervoor ondernamen. 
  4. Daarna komen de VCOV-medewerker(s) op schoolbezoek om samen met de voorzitter van de ouderwerking en de directie in gesprek te gaan over het dossier.
  5. Er wordt een verslag geschreven door de VCOV-medewerker(s). In dit verslag gaan we in op de sterktes en mogelijke werkpunten. Dit verslag wordt samen met het dossier bezorgd aan de beoordelingscommissie.
  6. Op basis van het dossier en het verslag beslist de beoordelingscommissie of de verlenging van het label ‘Oudervriendelijke School’ toegekend wordt. De commissie motiveert haar beoordeling in een beslissingsrapport.
  7. De school ontvangt het beslissingsrapport.

Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven