SOS Ouders

Advies op maat en bemiddeling

Onenigheid of conflict op school? Bij de VCOV kan je terecht voor deskundig advies op maat. Als dat niet volstaat, kan er bemiddeling gestart worden. Geschoolde bemiddelaars van de VCOV onderhandelen tussen ouders en school in geval van bijv. schorsing van een leerling, problemen met de communicatie tussen ouderwerking en school, onenigheid over de financiën van de ouderwerking ...

Tijdens het intake-gesprek wordt het specifieke probleem geanalyseerd en mogelijke oplossingen gedefinieerd. Indien nodig komen onze bemiddelaars meermaals ter plaatse. Je kan ook steeds rekenen op nazorg: onze bemiddelaars blijven beschikbaar voor feedback.

Getuigenissen van andere ouders

Mijn dochter kreeg in het derde jaar secundair een B-attest met clausulering voor bepaalde richtingen. Omdat wij hiermee niet akkoord konden gaan, zochten we naar instanties die ons konden steunen. Zo kwamen we terecht bij de VCOV. De bemiddelaar van de VCOV, die als vertrouwenspersoon de gesprekken op school bijwoonde, stond ons bij. Uiteindelijk hebben we vanuit deze gesprekken besloten om het B-attest toch te aanvaarden en geen beroep in te stellen tegen deze beslissing.

Onze dochter kan nu verder studeren in haar vertrouwde school en directie en leerkrachten beloofden dat ze haar ten volle zullen ondersteunen en regelmatig met mij hierover zullen praten. De tussenkomst van de VCOV-bemiddelaar was voor ons heel belangrijk. Door de gesprekken met mij en mijn dochter konden we inzien dat het B-attest niet als een straf moest bekeken worden.

Beste heer, wij zijn blij u te kunnen mededelen dat onze zoon vandaag alsnog zijn A-attest bekomen heeft. Dit werd ons vandaag telefonisch medegedeeld door de directeur van de school. De delibererende klassenraad was vandaag voor de derde maal samengekomen.

Wij willen u ook bedanken voor de juiste informatie die wij via u hebben doorgekregen. Het was dankzij uw advies en raadgevingen dat wij alles degelijk op papier hebben kunnen zetten naar de school toe en de externe jury. Nogmaals bedankt!

Onze school bestaat uit twee vestigingen. Het oudercomité van de hoofdvestiging mocht na heel wat strubbelingen toch ouderraad worden. In navolging wou ook de tweede vestiging een eigen ouderraad omdat de afstand tussen beide scholen aanzienlijk is. Een school met één ouderraad en één oudercomité dat kon toch niet vonden we.

We spraken de VCOV aan om ons hierin te begeleiden en mogelijk te bemiddelen tussen ouderwerking en schoolbestuur. Na meerdere samenkomsten, in aanwezigheid van de VCOV-bemiddelaar, resulteerde dit uiteindelijk in de goedkeuring tot het oprichten van twee ouderraden. We zijn er zeker van dat onze school nu kan rekenen op een enthousiaste ouderwerking.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven