Stem voor ouders

De VCOV is in veel overlegorganen actief en/of geeft mandaten aan vrijwillige ouders om hierin te participeren. Heb je zin om mee te helpen bij onze infoavonden als vrijwilliger in de federatieraad? Wil je je gedacht zeggen over het onderwijs? Wil je ook meepraten over het onderwijsaanbod van de katholieke scholen in je buurt? Hier vind je meer informatie over de verschillende overlegorganen waarin de stem van ouders gehoord wordt.

Overlegorganen

Federatieraad


Lees meer

Reflectiegroep


Lees meer

Focusgroep


Lees meer

Lokaal overlegplatform - LOP


Lees meer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Lees meer

Diocesane Planificatie- en Coördinatie Commissie - DPCC


Lees meer

Vrij CLB Netwerk


Lees meer

Ministerie van Onderwijs en Vorming


Lees meer

Vlaamse onderwijsraad


Lees meer

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven