Vrij CLB Netwerk

Vrij CLB netwerk

Het Vrij CLB Netwerk (vzw) verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Net als in de centra stoelen alle activiteiten op dezelfde ultieme drijfveer: elke leerling de beste kansen bieden voor de toekomst. Dat spreekt voor zich.
 
De taak van het netwerk bestaat erin de centra te versterken.
Het netwerk spreekt als één stem voor alle vrije centra, op publieke fora en achter de schermen. De netwerkvereniging onderhoudt constructieve relaties met beleidsmakers, pers en organisaties. Hij werkt intensief aan beleidsvoorbereiding en neemt deel aan talrijke overlegfora en onderhandelingen. Zo bouwt Vrij CLB Netwerk mee aan het wettelijke kader voor CLB-werking.
 
Het netwerk houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. Vrij CLB Netwerk staat in voor continue ontplooiing van Vrije CLB’ers en hun vakgebied door te informeren, wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is de koepel een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.
 
Het bestaan van de Vrij CLB Netwerk is even eenvoudig als complex: met raad en daad de centra verenigen, ondersteunen en hun belangen verdedigen, zodat de centra er staan voor de leerling.

Bevoegdheden:
-    Onderwijsloopbaan
-    Leren & Studeren
-    Goed in je vel
-    Gezondheid

Relevantie voor ouders

Vertegenwoordiging van de stem van ouders bij de werking van het Vrij CLB netwerk

Kandidaat?

Interesse:
-    In het onderwijslandschap?
-    In schooloverstijgend nadenken voor alle ouders?
-    In het welzijn van kinderen op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk?
-    Deel uitmaken van een groep gemotiveerde ouders?
-    In netwerken?
Heb je volgende Profiel?
-    Het vertegenwoordigen van de stem van alle ouders
-    Betrokken bij de ouderwerking/schoolwerking
-    Bereid om je te verplaatsen naar vergaderingen en netwerkmomenten
-    Opbouwen en onderhouden van een netwerk
-    Bereid om kennis op te doen over onderwijs, welzijn, gezondheid en werk


Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur naar de VCOV
Klik hier en vul het formulier in

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Het kan geen kwaad om een dagje vroeger op vakantie te vertrekken op het einde van het schooljaar. Akkoord of niet akkoord?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven