Over de VCOV

Wie zijn we?

De VCOV, Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van de scholen van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid staan centraal in de werking van de VCOV. Dat blijkt ook uit de opdrachten die in de beheersovereenkomst met de overheid zijn overeengekomen.

Klik hier voor onze missie.

Wat doen we?

Een goede samenwerking tussen school en ouders ontstaat niet zomaar. De VCOV betrekt al meer dan 50 jaar alle ouders bij de school en maakt het onderwijs verstaanbaar en duidelijk. Ouderparticipatie is onze kernopdracht. Ouders een krachtige stem geven op alle niveaus is ons doel. Wij coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk. Met de VCOV bouw je dus mee aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen zich thuis voelen.

Raad van bestuur

De VCOV wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit tien vertegenwoordigers van de ouders (in principe twee per provincie) en vijf experten. De Algemeen Voorzitter zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de VCOV naar buiten toe

Jos Vaesen

Algemeen voorzitter

Hugo Knaepen

Ondervoorzitter / Afgevaardigd bestuurder

Trees Gilles

Ere-Secretaris-generaal

Denise Bouvry

Pedro de Wulf

Stefan Grielens

André Huys

Frits Martens

Jo Persyn

Jan Praet

Danny van Cranenbroek

Het VCOV-team

De VCOV beschikt over een professioneel team van deskundige medewerkers.

Kris Achten

Operationeel en financieel Directeur

0477/99 47 77

Karolien Bouchet

Directeur onderwijs

0479/07 59 45

Kim Bogaerts

Medewerker onderwijs

0477/99 47 52

Saar Decoutere

Verantwoordelijke West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

0477/99 47 74

Karin Lemmens

Verantwoordelijke Brussel-Leuven-Mechelen, Limburg en Antwerpen

0477/99 47 57

Marleen Van Haleweyck

Administratie

016/38 81 00

David Vanhee

Relatiebeheerder ouderwerking

0492/58 50 49

Franciska Wildenboer

Medewerker onderwijs secundair

0477/99 46 28

Kathleen Bodvin

Medewerker onderwijs basis

0472/29 20 34
De federatieraden

De VCOV heeft in elke provincie een Federatieraad, een denkgroep van geëngageerde ouders, die een vijftal keer per schooljaar vergadert. In de Federatieraad kan je ervaringen en ideeën uitwisselen met andere ouders, je mening laten horen over actuele onderwijsthema’s, mee nadenken over de VCOV-standpunten... Als ouder ben je van harte welkom in de Federatieraad van jouw provincie. Stuur daarvoor een e-mailtje naar de medewerker van jouw federatie.

Bekijk alle federaties van de VCOV

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven