Lokaal overlegplatform - LOP

LOP: lokaal overlegplatform

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.

Er zijn LOP's voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. In totaal zijn er 70 LOP’s over heel Vlaanderen.

Meer info? Klik hier (AgODi) en op de VCOV-website

De VCOV is op zoek naar ouders om de stem van ouders te vertegenwoordigen in de LOP's! Voel jij je aangesproken? Geef ons een seintje via info@vcov.be!Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Wordt er in september een infoavond voor ouders op school georganiseerd?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven