Lokaal overlegplatform - LOP

LOP: lokaal overlegplatform

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.

Er zijn LOP's voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. In totaal zijn er 70 LOP’s over heel Vlaanderen.

Meer info? Klik hier (AgODi)

De VCOV is op zoek naar ouders om de stem van ouders te vertegenwoordigen in de LOP's! Voel jij je aangesproken? Neem contact op met Mark Pauwels voor meer info via mark.pauwels@vcov.be.Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Vindt u dat er dit schooljaar nog examens moeten zijn in het secundair onderwijs?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven