Diocesane Planificatie- en Coördinatie Commissie - DPCC

DPCC

Ouders zetten zich op verschillende niveaus in voor de belangen van kinderen en jongeren. Sommige ouders zijn voornamelijk betrokken bij het onderwijs aan hun eigen kind, andere overstijgen dit door ook betrokken te zijn bij klas- en schoolactiviteiten. Deze ouders vinden we vaak terug in een ouderwerking. Een beperktere groep ouders engageert zich in de schoolraad op het niveau van de school of in het medezeggenschapscollege op het niveau van de scholengemeenschap.

Weinig ouders weten dat zij op het niveau van het bisdom (of diocees) vertegenwoordigd zijn. Deze kerkrechtelijk afgebakende gebieden staan onder het bestuur van een bisschop. Per bisdom gebeurt de planning en coördinatie van het katholiek onderwijsaanbod in de Diocesane Planificatie en CoördinatieCommissie (DPCC).

De DPCC heeft volgende bevoegdheden:
1. Planning van het onderwijsaanbod
Wanneer een schoolbestuur plannen heeft in verband met het oprichten of sluiten van scholen, moet het hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij de DPCC. Concreet gaat het bijv. over de oprichting van een specialisatiejaar, de herstructurering van scholen…
 
2. Wijziging schoolbesturen
De DPCC heeft het recht om advies te geven over de wijzigingen van schoolbesturen, bijv. bij de oprichting van een nieuwe vzw, fusie of splitsing van schoolbesturen…

3. Coördinatieopdracht
De DPCC waakt over de werking van de scholengemeenschappen en de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Zo informeert de DPCC over het centraal en diocesaan planningsbeleid en legt de grenzen vast van de scholengemeenschappen. Bij onvoldoende onderling overleg of wanneer er geen consensus bereikt wordt, kan de DPCC een bemiddelende rol spelen.

4. Overleg met officiële instanties
Wanneer schoolbesturen overleg plegen met instanties die niet gebonden zijn aan de planningsprocedure van het katholiek onderwijs, informeren ze hier de DPCC over. De DPCC brengt dan een tussentijds advies uit.

Meer info vind je op deze pagina.

Heb je interesse?

Klik hier en vul het formulier in.

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Wordt er in september een infoavond voor ouders op school georganiseerd?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven