Ministerie van Onderwijs en Vorming

Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bestaat uit:
• het Departement Onderwijs en Vorming,
• de Onderwijsinspectie,
• het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en
• het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid. Het Departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken.

De stem van ouders wordt geregeld gehoord over uiteenlopende actuele onderwijsthema’s. De VCOV is vertegenwoordigd in werkgroepen, focusgroepen en overleggroepen die georganiseerd worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming


Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Hoe actief is de ouderwerking op de school van je kind(eren) in vergelijking met vorig schooljaar? Denk aan de organisatie van activiteiten, nieuwsbrieven, bevraging ouders...

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven