Vlaamse onderwijsraad

VLOR: Vlaamse onderwijsraad

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid.
Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.
De VCOV is in de Vlor vertegenwoordigd in verschillende raden, commissies, werk- en denkgroepen.
Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Hoe vaak organiseerde de secundaire school van uw kind afstandsonderwijs in de voorbije maand?

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven