Vlaamse onderwijsraad

VLOR: Vlaamse onderwijsraad

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid.
Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.
De VCOV is in de Vlor vertegenwoordigd in verschillende raden, commissies, werk- en denkgroepen.
Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Hoe actief is de ouderwerking op de school van je kind(eren) in vergelijking met vorig schooljaar? Denk aan de organisatie van activiteiten, nieuwsbrieven, bevraging ouders...

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven