Gratis registreren / lid worden

Wat houdt dit lidmaatschap in?
Ouderwerkingen van scholen kunnen voor 90 euro per schooljaar lid worden van de VCOV-community!
Infoavonden voor alle ouders
De VCOV helpt je ouderwerking bij het organiseren van infoavonden voor alle ouders van de school. Aangesloten ouderwerkingen kunnen via de VCOV deskundige sprekers voor infoavonden boeken met korting.
Gratis infoavonden voor de ouderwerking
  • Ouderraad in actie!
  • Schoolraad in actie!
  • Communicatie en onthaal op school
  • Moeilijk te bereiken
  • Schoolkosten
  • Leerplan ZILL
Ervaringsuitwisseling en meer
De VCOV organiseert oudercafés waar je andere ouderwerkingen kan ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. We geven je er input over een actueel onderwerp en luisteren daarna naar jouw mening. Check de activiteitenkalender voor een avond in je buurt.
Acties voor ouders
In het VCOV-aanbod vind je acties en projecten voor de ouders van je school. Zo kunnen aangesloten ouderwerkingen via de actie 'Ontbijt voor iedereen' een gratis ontbijtactie organiseren op school!
Advies en bemiddeling
Heb je vragen over de ouderwerking of loopt de samenwerking met de school moeilijk? Dan staat de VCOV je bij met raad en daad. Je kan bij ons terecht met al je vragen over het participatiedecreet, schoolkosten, rechten en plichten van ouders ...
Label oudervriendelijke school
Om het 'label oudervriendelijke school' in de wacht te slepen, doorloop je met je school een proces om na te gaan hoe oudervriendelijk de school is.
Online informatie
Op de website www.vcov.be vind je heel wat informatie over ouderparticipatie. Voor aangesloten ouderwerkingen is er een afgesloten deel met praktijkvoorbeelden en VCOV-materiaal.
Publicaties
Alles wat je moet weten over de ouderwerking op school vind je voortaan in onze handige gids. Aangesloten ouderwerkingen ontvangen gratis een exemplaar. Er zijn ook brochures over 'klasouders', 'moeilijk bereikbare ouders', 'pesten'...
Nieuwsbrieven
Onze nieuwsbrieven zijn maandelijks een vaste waarde in je mailbox. Ouderlink bevat tips en info voor alle ouders; Ouderwijs is er voor ouderverenigingen en bevat informatie over actuele onderwijsthema's of belangrijke onderwerpen voor de ouderwerking. Schrijf je zo snel mogelijk in voor de nieuwsbrieven.
Een stem in het beleid
De VCOV vertegenwoordigt de stem van ouders op verschillende fora, o.a. via de reflectiegroep vragen we de mening van ouders.
Heb je nog vragen over de VCOV, als ouder of over de ouderwerking? Lees dan zeker onze veelgestelde vragen.
Lid worden van de VCOV

GRATIS

Als gratis geregistreerd lid krijg je een aantal voordelen zoals:

- sprekers aanvragen in het aanbod
- onze nieuwsbrief ouderlink om je op de hoogte te houden van wat er zich in het onderwijslandschap afspeelt

Gratis

ALS OUDERWERKING

Als ouderwerking kan je lid worden door het lidgeld (€90) te storten op het rekeningnummer van de VCOV:

IBAN: BE30 7340 2895 4711
BIC: KREDBEBB
Mededeling: schoolnummer en schooljaar

Weet je het schoolnummer niet? Neem dan contact op met de VCOV of zet in de mededeling de gegevens van de school.

Op die manier kunnen we je betaling steeds koppelen aan de juiste ouderwerking.

90per schooljaar

ALS OUDER

Voor mensen die niet (meer) verbonden zijn aan een ouderwerking, is er het individuele lidmaatschap. Zo kunnen bijv. ex-leden van ouderwerkingen en sympathisanten op de hoogte blijven en de werking van de VCOV steunen. Dit individuele lidmaatschap kost 20 euro per schooljaar. Lid worden kan door het lidgeld (€20) te storten op het rekeningnummer van de VCOV:

IBAN: BE30 7340 2895 4711
BIC: KREDBEBB
Mededeling: klantnummer en schooljaar

Weet je je klantnummer niet of heb je er nog geen? Neem dan contact op met de VCOV of zet in de mededeling je contactgegevens.

20per schooljaar

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven