Polarisering en verbinding

Zoeken

Reeks filmpjes met opdrachten rond polarisering en verbinding

De VCOV zet zich, samen met de andere ouderkoepelverenigingen KOOGO en GO! Ouders, in voor ouderbetrokkenheid op school. Volgens een overeenkomst met de minister van Onderwijs en Vorming werkten we een actie uit rond het thema polarisering. De actie bestaat uit een reeks van filmpjes die ouders inspireren en sensibiliseren. Ouderwerkingen kunnen de filmpjes als groep bekijken en er mee aan de slag gaan. Ze kunnen dit doen aan de hand van opdrachten die we ontwikkelden.

In elk filmpje komt één of meerdere expert(s) aan het woord over een subthema.

We danken het Netwerk Islamexperten, in het bijzonder Khalid Benhaddou en cameraman Kaan Koseoglu, en Emilie Le Roi van harte voor hun medewerking!