Zet je schOUDERS onder ZILL

Zoeken

Zet je schOUDERS onder ZILL

Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn verplicht een leerplan te volgen. Dit leerplan is het overzicht van de leerstof die in een klas behandeld wordt. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid heeft laten opstellen, er herkenbaar in aanwezig zijn.

Voor de katholieke scholen in Vlaanderen stelt de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen op. Sinds 1 september 2018 kunnen de kleuter- en lagere scholen van het gewoon onderwijs aan de slag met een nieuw leerplan: 'Zin in leren, zin in leven', afgekort ZILL. Scholen kunnen zelf beslissen wanneer ze hiermee starten maar de uiterste instapdatum is 1 september 2020.

Iedere school vult het leerplan op maat en vanuit de eigen context in. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de samenwerking met ouders.


Spreker

Beschikbaar als doe-het-zelf vorming: download de VCOV presentatie en speel ze af op de vergadering van de ouderwerking.

OF

Nodig een VCOV-medewerker uit op school om de presentatie toe te lichten. 

Doelgroep

Voor alle leden van de ouderwerking en geïnteresseerde ouders.

Locatie

De vorming vindt bij voorkeur plaats op school. Indien de veiligheidsmaatregelen dit vereisen of indien de groep dit wenst, voorzien we de vorming online via een digitaal platform.

Wij zorgen voor:
  • presentatie (met ingesproken tekst)
Jij zorgt voor:
  • projectiescherm
  • beamer, pc en (indien nodig) geluidsinstallatie
  • minimum 10 deelnemers

Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven