Praten met ouders uit kansengroepen over zorg

Zoeken

Praten met ouders uit kansengroepen over de extra zorg voor hun kind

Dit is een 2-delige webinarreeks over samenwerken met ouders uit kansengroepen rond de extra zorg voor hun kind. Hier focussen we op ouders met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond. Onderzoek toont aan dat leerlingen uit deze kansengroepen gemiddeld minder zorg krijgen doorheen hun schoolloopbaan. Zowel schoolse kenmerken als kenmerken van de kansarme gezinnen bieden verklaringen hiervoor. Cruciaal blijkt een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders. Deze webinar focust zich dan ook op de samenwerking tussen school en gezinnen uit kansengroepen met een ondersteuningsnood.

Deel 1: situering en theorie (2u)
We bespreken kansengroepen op jullie school via een stellingenspel. Vervolgens kijken we naar onderzoeksresultaten over de samenwerking tussen ouders met een lage socio-economische status of migratieachtergrond enerzijds en schoolactoren anderzijds in de vormgeving van extra zorg voor hun kind. We eindigen met enkele uitgangspunten bij het praten met ouders uit kansengroepen over de zorg voor hun kind.
Deel 1 kan ook op zich gegeven worden, zonder het vervolg van deel 2.

Deel 2: praktische tips (2u)
Via verschillende reflectieoefeningen komen we tot belangrijke praktische tips voor het praten met ouders uit kansengroepen over de extra zorg voor hun kind. De praktische tips worden afgetoetst aan bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers kunnen succesverhalen, moeilijkheden en ideeën uitwisselen. Ook de rol van ouderwerkingen komt aan bod.
Deelname aan deel 1 is niet vereist voor deelname aan deel 2.


Spreker:

Een VCOV medewerker

Doelgroep:

Schoolteams uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs


Locatie:

online (via MS Teams)

Aantal deelnemers

minimum 9 – maximum 100


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven