Vacature accountmanager ouderwerking Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Zoeken

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen,

informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be !

Voor ons team zoeken we:

Accountmanager ouderwerking Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (links van de as Brussel-Antwerpen)


Ben je iemand die:
 • deel uit wil maken van een dynamische ploeg
 • een commerciële ingesteldheid heeft
 • klantgericht kan handelen en de juiste relaties aangaan
 • bereid is actief aan ledenwerving te doen, zowel telefonisch als in het veld
 • bereid is ouders en leden in eerste lijn te ondersteunen
 • contacten kan hebben en opvolgen met ouders, ouderwerkingen, directies en VCOV-vrijwilligers
 • klantvriendelijkheid is en kan omgaan met klachten
 • affiniteit heeft met het onderwijsveld
 • woont in de regio Oost-Vlaanderen/West-Vlaanderen/Vlaams-Brabant (links van Brussel)


Voor deze functie is het vereist dat je:
 • punctueel bent en organisatorisch inzicht hebt;
 • de toevertrouwde verantwoordelijkheden zelfstandig opvolgt;
 • commerciële feeling hebt;
 • digitaal over goede vaardigheden (Windows, office 365, Microsoft Dynamics CRM…) beschikt;
 • telefonische contacten kan leggen;
 • bereid bent verplaatsingen te doen en daarvoor over een wagen beschikt;
 • soepel kan omgaan met werktijden en de invulling ervan;
 • je eigen agenda zelfstandig kan beheren;
 • bereid bent avondwerk te doen;
 • vlot bent in sociale contacten;
 • voeling hebt met het onderwijsveld;
 • een voltijdse contractuele job wil


De VCOV vzw biedt je:
 • de kans om zelf vorm te geven aan een uitermate gevarieerde job;
 • een correcte onkostenvergoeding;
 • een groepsverzekering voor de contractuele job;
 • mogelijkheid tot telewerk;
 • het statuut van contractueel voltijds werknemer


Interesse? Stuur of mail dan je kandidatuur naar:
kris.achten@vcov.be, Operationeel directeur
VCOV vzw
Berkendreef 7
3220 Holsbeek !
We verwachten je kandidatuur ten laatste op 20/06/2019.

Meer info nodig? Mail of bel dan naar :
Kris Achten, kris.achten@vcov.be / 0477 994777

Of neem een kijkje op onze website: www.vcov.be.

Profiel van de medewerker:

Als contractueel voltijds personeelslid sta je op de pay-roll van de VCOV. Je krijgt een contract voor een voltijdse job.

De VCOV verwacht van de medewerker dat deze de doelstellingen van de VCOV onderschrijft.
De medewerker realiseert de volgende doelstelling: actief contacten hebben met ouderwerkingen en scholen, zorgen voor correcte gegevens, de meerwaarde van de VCOV duidelijk maken en feedback verzamelen.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven