Relatiebeheerder/Accountmanager/Regiomanager Antwerpen en Limburg

Zoeken

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be !

Voor ons team zoeken we een:

Relatiebeheerder/Accountmanager/Regiomanager ouderwerking Antwerpen en Limburg (met als hoofdopdracht het onderhouden en versterken van de relaties van de VCOV met de scholen en ouderwerkingen in de regio)

Ben je iemand die:
 • beschikt over een diploma van bachelor of master, of gelijkwaardige ervaring;
 • affiniteit heeft met de onderwijswereld;
 • woont in de regio Antwerpen of Limburg;
 • deel wil uitmaken van een dynamische ploeg van een tiental medewerkers;
 • een commerciële ingesteldheid heeft en klantgericht kan handelen;
 • bereid is actief aan ledenwerving te doen, zowel telefonisch als in het veld;
 • contacten kan leggen en opvolgen met ouders, ouderwerkingen, directies en VCOV-vrijwilligers;
 • bereid is ouders en ouderwerkingen in eerste lijn te ondersteunen.
Voor deze functie is het vereist dat je:
 • vlot bent in sociale contacten
 • punctueel bent en organisatorisch inzicht hebt;
 • de toevertrouwde verantwoordelijkheden zelfstandig opvolgt;
 • digitaal over goede vaardigheden (Windows, office 365, Microsoft Dynamics CRM…) beschikt;
 • bereid bent verplaatsingen te doen en daarvoor over een wagen beschikt;
 • soepel kan omgaan met werktijden en de invulling ervan;
 • je eigen agenda zelfstandig kan beheren;
 • bereid bent avondwerk te doen.
De VCOV vzw biedt je:
 • een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • de kans om zelf vorm te geven aan een uitermate gevarieerde job;
 • een correcte onkostenvergoeding;
 • een groepsverzekering;
 • mogelijkheid tot telewerk.


Interesse?

Stuur of mail dan je kandidatuur naar:
kris.achten@vcov.be
Operationeel directeur VCOV vzw
Berkendreef 7
3220 Holsbeek !

We verwachten je kandidatuur ten laatste op 20/06/2022.

Meer info nodig? Mail of bel dan naar :
Kris Achten, kris.achten@vcov.be / 0477 994777

Profiel van de medewerker

Je komt op de pay-roll van de VCOV als voltijds werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Er wordt verwacht dat je de doelstellingen van de VCOV onderschrijft.

Je realiseert de volgende doelstelling: actief contacten hebben met ouderwerkingen en scholen, zorgen voor correcte gegevens, de meerwaarde van de VCOV duidelijk maken en feedback verzamelen.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven