VCOV VACATURE ‘STAFMEDEWERKER ONDERWIJS’ (VOLTIJDS)

Zoeken

Wie is de VCOV?

De VCOV, Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be

Jouw taken en opdrachten:
 • Onderwijsdossiers en actualiteit met betrekking tot basisonderwijs en/of secundair onderwijs opvolgen
 • Deze onderwijsdossiers met een vlotte pen vertalen naar ouders en ouderraden
 • De stem van ouders en ouderraden op een constructieve wijze laten klinken in overlegorganen
 • Advies en info verlenen aan ouders over allerhande onderwijsvragen en waar nodig bemiddelen of coachen
 • Bevragingen voor ouders uitwerken en de resultaten vormgeven in VCOV-standpunten
 • Het vormings- en infoaanbod van de VCOV optimaliseren en deze vormingen ter plaatse geven aan uiteenlopende stakeholders binnen onderwijs
 • Administratieve opvolging van de doelstellingen van de beheersovereenkomst en het jaaractieplan van de VCOV
 • Door informeren en sensibiliseren bijdragen aan het creëren van gelijke kansen binnen het brede onderwijsveld
 • Vlaanderenbreed opdrachten binnen jouw verantwoordelijkheid opvolgen
 • Actief deel uitmaken van een dynamische ploeg
Vereisten voor deze functie:
 • Je kan de toevertrouwde verantwoordelijkheden zelfstandig opvolgen en je eigen agenda en werktijd beheren
 • Je haalt inspiratie uit je eigen ervaringen in het onderwijs en je vertrouwdheid met de organisatie van het onderwijs
 • Je beschikt over de nodige digitale basisvaardigheden (Windows, Office)
 • Je bent bereid om verplaatsingen te doen, o.a. regelmatig naar Brussel
 • Je beschikt over een eigen wagen
 • Je bent vlot in sociale contacten binnen en buiten de eigen werkkring
 • Je beschikt over een vlotte pen
 • Je bent goed in overleg
 • Je komt  in aanmerking voor een voltijdse detachering (benoemd gedetacheerd leraar, coördinator of directeur) en je krijgt van je schoolbestuur toelating voor een verlof wegens opdracht
  OF 
  Je zoekt een voltijdse contractuele job
Wat bieden we?
 • De kans om zelf vorm te geven aan een uitermate gevarieerde job
 • Een correcte onkostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht
 • Flexibele invulling van werktijden
 • Mogelijkheid tot telewerk


De indiensttreding is voorzien vanaf 1 augustus 2020, maar van deze datum kan worden afgeweken in onderling overleg.

Regio: heel Vlaanderen

Interesse?

Mail je kandidatuur naar Jos Vaesen, algemeen voorzitter VCOV (jos.vaesen@kuleuven.be)
We verwachten je kandidatuur ten laatste op 15 juni 2020.

Meer info?
 • Hugo Knaepen, afgevaardigd bestuurder VCOV (hugo.knaepen@vcov.be) 0479 961 050
 • Karolien Bouchet, directeur Onderwijs VCOV (karolien.bouchet@vcov.be) 0479 075 945
 • Kris Achten, operationeel directeur VCOV (kris.achten@vcov.be) 0477 994 777

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven