Coronavirus

Zoeken

Coronavirus

Bevraging 'Ervaringen van ouders tijdens de eerste lesdagen' (18 mei 2020)

De minister was benieuwd naar de ervaringen van ouders tijdens de eerste lesdagen. Daarom organiseerde de VCOV een bevraging. Op zeer korte tijd lieten meer dan 1000 ouders hun stem horen. Hartelijk dank daarvoor! Klik hier voor de resultaten.


VCOV-materiaal over CORONA kan je vinden in de ouderinfotheek:

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/materiaal-voor-ouders-in-Coronatijden


Info over heropstart van de lessen op scholen
Vanaf 2 juni kunnen alle kleuters weer voltijds naar school. Vanaf 5 juni geldt dit ook voor alle leerlingen van de lagere school. Voor het secundair onderwijs kunnen (bovenop de laatstejaars) vanaf 2 juni ook leerlingen van het 2e en 4e jaar deeltijds naar school. Belangrijk is dat dit een maximumscenario is: scholen bepalen zelf welke uitbreiding haalbaar is binnen de veiligheidsmaatregelen. Meer info op onderwijs.vlaanderen.be.


Katholiek Onderwijs Vlaanderen laat in haar nieuwsbrief van 2 juni 2020 weten dat klassenraden, rapportuitreikingen en oudercontacten digitaal kunnen verlopen. Voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven of bij andere gegronde redenen, moeten het afhalen van het rapport en/of het oudercontact wel fysiek mogelijk blijven.

Ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen de lessen opnieuw opgestart worden. Het Departement Onderwijs bundelde vele vragen en antwoorden hierover om duidelijkheid te geven. 

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

Je kind inschrijven in een school kan tot 31 augustus 2020 niet ter plaatse. Scholen moeten de inschrijvingen digitaal laten verlopen of via een aanmeldingsprocedure.

Ouders voor wie digitale alternatieven minder toegankelijk zijn, kunnen onder strikte voorwaarden vragen om de school vooraf te mogen bezoeken. Dit gebeurt steeds op afspraak, op een moment dat er geen leerlingen aanwezig zijn, met maximum 3 personen tegelijk en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.

Inschrijven op afstand is de regel. Uitzonderlijk kunnen de inschrijvingen ook fysiek gebeuren, maar enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Meer info op onderwijs.vlaanderen.be.

 

Afwijkingen van het participatiedecreet (7 mei 2020)

Het participatiedecreet stelt dat wijzigingen aan het schoolreglement overlegd moeten worden in de schoolraad. Via een nooddecreet vervangt de overheid de OVERLEGPLICHT van het schoolbestuur over wijzigingen aan het schoolreglement i.v.m. leerlingenevaluatie in een KENNISGEVINGSPLICHT. In situaties waar het organisatorisch en praktisch haalbaar is om toch in dialoog te gaan, mag dit. Deze maatregel geldt voor de resterende periode van het schooljaar 2019-2020.


Graag pdf? Download hier de pdf.  

Advies i.v.m. organiseren van activiteiten

Moet je ouderwerking activiteiten annuleren? Of denk je er over na om nieuwe activiteiten te plannen?

De VCOV geeft advies. We verwijzen ook naar de draaiboeken van de overheid.