Coronavirus

Zoeken

Coronavirus

VCOV-materiaal over CORONA kan je vinden in de ouderinfotheek:

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/materiaal-voor-ouders-in-Coronatijden

_________________________________________________________________________________________________

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen.

De lessen in alle basis- en secundaire scholen worden geschorst. Scholen moeten wel opvang voorzien. Ook de lessen in de centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs worden geschorst.

Deze maatregelen gaan in op vrijdagavond 13 maart om middernacht. Ze gelden voorlopig tot en met 3 april. Daarna begint de paasvakantie.

Meer info vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.


Extra communicatie van de overheid voor ouders (16 maart 2020)

Het Departement Onderwijs en Vorming krijgt heel wat vragen naar aanleiding van het schorsen van de lessen om het coronavirus in te dijken. Om leerlingen en ouders goed te informeren, vraagt men ons onderstaande informatie te verspreiden.


Geen 5 weken vakantie

De maatregelen die worden genomen voor het tegengaan van het coronavirus maken dat leerlingen en hun ouders niet zo goed weten wat er nu precies van hen wordt verwacht. De scholen werken niet zoals gewoonlijk. De lessen worden geschorst. De school is open en toch is er niemand fysiek aanwezig. Nieuwe leerstof mag niet worden gegeven.
Daardoor ontstaat de indruk dat er voor leerlingen nu 5 weken vakantie is. We begrijpen de verwarring en brengen verduidelijking.

Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig.
De scholen worden aangemoedigd om samen met leerkrachten, leerlingen en ouders ervoor te zorgen dat leerlingen de binding met de school/leerstof niet verliezen. Dat moet hen in staat stellen om na de paasvakantie zonder al te veel vertraging de draad terug op te nemen en/of eventueel toetsen af te leggen. De periode laat aan leerlingen en hun ouders toe om aan de leerkrachten verdiepende vragen voor te leggen. Maak er gebruik van.

In het lerarenkorps van iedere school wordt bekeken:
•    Hoe leerstof kan worden bijgehouden om na de paasvakantie opnieuw aansluiting te vinden bij wat er wordt gegeven. Leerkrachten kunnen daardoor ook differentiëren en verdiepen.
•    Wat er nog kan gebeuren in het kader van duaal leren/stages/oefeningen in het kader van topsport.
•    Hoe opdrachten aan leerlingen kunnen doorgeven worden (bv. via digitale weg of via het afhalen van pakketten).
De school geeft daarover zelf instructies. Hou dus als ouder die instructies in de gaten. Ga na wat de school daarover zegt. Neem contact op met de leerkrachten/de school als je daarover vragen hebt.


Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

Alle inschrijvingen waarvoor je fysiek aanwezig moet zijn in een school, worden opgeschort tot en met 5 april. Enkel digitaal inschrijven is momenteel mogelijk. Scholen kunnen er voor kiezen om met een aanmeldingsprocedure te werken. Ook die kan digitaal verlopen.

Scholen waar er voldoende plaats is, kunnen via een digitaal systeem laten inschrijven: via e-mail, het schoolsoftwaresysteem of een inschrijvingsformulier op de website. Welk systeem jouw school hanteert, kun je vinden op de schoolwebsite, op de website van de gemeente, een affiche aan de schoolpoort...

Scholen die weten dat ze niet alle leerlingen zullen kunnen inschrijven wegens een capaciteitsprobleem, hebben verschillende opties:

 • de inschrijvingen opschorten tot wanneer het weer mogelijk is om fysiek in te schrijven.
 • aansluiten bij een aanmeldingsprocedure in de omgeving.
 • een nieuwe aanmeldingsprocedure starten.

  Welke optie de school kiest waar jij je kind wil inschrijven, vind je op de website van de school.

  Ook bij digitale inschrijvingen moet je je als ouder akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Deze documenten zijn doorgaans digitaal beschikbaar op de schoolwebsite. Je kan een papieren versie vragen aan de school. Je akkoord verklaren doe je digitaal of per post. 

   
  Bron: Aanmelden en inschrijven update, Katholiek Onderwijs Vlaanderen 23 maart 2020
   

  Tips voor ouders over omgaan met nieuwe leerstof
  De VCOV maakte een overzicht met daarin 10 tips voor ouders over omgaan met nieuwe leerstof in moeilijke Coronatijden.
  Klik hier voor de pdf 'Nieuwe leerstof? En nu?'


  Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

  Feedback geven