Lezen in actie

Zoeken

Lezen in actie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zette het project 'Lezen in actie!' op touw in het kader van de projectoproep 'Lezen op school' van minister Ben Weyts. De VCOV werkt hieraan mee!

In eerste instantie nemen 20 pilootscholen deel aan het project. Zij stellen boekenarrangementen samen: pakketten met materiaal en activiteiten bij welbepaalde boeken. Deze pakketten zorgen ervoor dat leerlingen zowel op school als thuis in interactie gaan over de boeken. Door thuis een activiteit te doen samen met ouders, broers of zussen, komt het boek tot leven. De interactie die thuis plaatsvindt, kan kinderen versterken om actiever deel te nemen aan de activiteiten rond lezen op school. Voor oudere leerlingen zijn er aangepaste manieren om hun ervaringen rond boeken te verwerken. Ook de lokale bibliotheken worden betrokken.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de deelnemende scholen via de pedagogische begeleiding en vormingssessies. De VCOV staat mee in voor de ondersteuning bij het betrekken van de ouders. Zo nemen de scholen alvast deel aan de Grote Voorleesdag (op afstand) voor (groot)ouders op school. De scholen en ouders delen hun ervaringen met betrekking tot de Grote Voorleesdag waarna ze gekaderd worden in bredere inzichten over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven