Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité?

Zoeken

Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité?

Ouders die zich samen inzetten voor de school in een oudercomité, vormen een feitelijke vereniging. Als deze groep de decretale verplichtingen nakomt, hebben ze het statuut van een ouderraad. Dit is belangrijk op het vlak van rechten en plichten, maar ook voor de verzekering en de financiën.

Een ouderraad is een onderdeel van de school. Het is een officieel participatieorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De rechten en plichten zijn vastgelegd in het participatiedecreet.

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Officieel bestaat de vereniging niet als groep. De leden kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Het meest veilige statuut voor een ouderwerking, is het statuut van ouderraad.


Decretale verplichtingen van een ouderraad
  • Er moet een draagvlak zijn voor de oprichting van een ouderraad.
  • De ouderraad moet democratisch samengesteld zijn: alle ouders zijn op de hoogte gebracht van de oprichting en alle ouders kunnen lid worden.
  • Er is een huishoudelijk reglement met een aantal verplichte bepalingen zoals de wijze van samenstelling, wijze van bijeenroeping en besluitvorming.
  • De bankrekening van de ouderraad valt onder de schoolboekhouding.
  • De ouderraad maakt haar activiteiten en standpunten bekend.
  • De ouderraad streeft ernaar dat zij representatief is voor het publiek van de school.
  • De ouderraad vaardigt ouders af naar de schoolraad (maar kan ook afzien van dit recht).
  • De ouderraad bereidt standpunten voor die de oudervertegenwoordigers meenemen naar de schoolraad.


Doe de test!


Financiën en aansprakelijkheid

Meer info over de financiën en de aansprakelijkheid van een ouderraad, een oudercomité en een VZW vind je hier.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven