Ouderkoepel vrij onderwijs pleit voor behoud van kleine schooltjes - mei 18

Zoeken

Persbericht VCOV mei 2018: ouderkoepel vrij onderwijs pleit voor behoud van kleine schooltjes

Ouderkoepel vrij onderwijs pleit voor behoud van kleine schooltjes

Kleine schooltjes in Nazareth, Vlierzele, Rijmenam, Moorsele… lijken hetzelfde lot te ondergaan: ze sluiten of worden met sluiting bedreigd. Op het eerste zicht ligt de reden voor de hand: te weinig leerlingen. Er komt echter meer bij kijken dan dat.

Leerlingenaantal

Het minimumaantal leerlingen voor een school is wettelijk bepaald. De regelgeving houdt hierbij rekening met de bevolkingsdichtheid van de gemeente en de afstand tot andere scholen. Zo moet een basisschool in een gemeente met minder dan 75 inwoners per km² minimum 24 leerlingen tellen op de eerste schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar. Een zgn. geïsoleerde school moet minimum 16 leerlingen hebben.
Bij de discussie over het leerlingenaantal moet steeds naar het potentieel gekeken worden. Is het geboortecijfer aan het stijgen en worden er binnen 2 jaar meer schoolgaande kinderen verwacht? Of zijn er plannen voor een nieuwe woonwijk die jonge gezinnen zal aantrekken?

Kleinschalig én leefbaar

De VCOV erkent de rationalisatienormen: het geld van de belastingbetaler moet efficiënt ingezet worden. Toch meent de ouderkoepel dat kleinschalige scholen leefbaar zijn! Er zijn schoolbesturen die hier met glans in slagen. De samenwerking tussen schoolteam, ouderwerking en ouders is er bijzonder hecht. Mede door deze samenwerking slagen sommige kleine scholen er toch in om kwaliteitsvol onderwijs te bieden op maat van de leerling en dit in veilige, goed onderhouden gebouwen. De samenhorigheid werkt enthousiasmerend en overtuigt nieuwe ouders om hun kind er in te schrijven.

Voordelen

De nauwe betrokkenheid bij de school levert een hoge mate van tevredenheid op, zowel bij ouders als leraren. In een kleine school moeten leraren inventiever zijn, is er meer pedagogisch comfort en meer ruimte voor inbreng van eigen ideeën. Deze tevredenheid komt de leerlingen ten goede.
De VCOV vindt het heel belangrijk dat kinderen dichtbij huis naar school kunnen gaan. Een school onder de kerktoren moet, zeker in het basisonderwijs, mogelijk zijn. Dit heeft positieve gevolgen voor de verkeersdrukte rond de school en bijgevolg ook voor het milieu. Een school moet altijd ingebed zijn in de wijk. Een kleine school is dat des te meer. Het contact tussen buurtbewoners, leraren en ouders is nauwer en directer. De drempel om elkaar aan te spreken is laag. Zeker voor ouders van kinderen met extra zorgnoden is dit heel belangrijk.

Oproep

Ouders willen graag hun schouders zetten onder het leefbaar houden van kleine scholen, maar zij kunnen het niet alleen. De VCOV roept schoolbesturen dan ook op om hun kleine schooltjes niet te verwaarlozen en te vechten voor het behoud ervan.

Voor meer informatie

Contacteer:
VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek, 016 388 100, www.vcov.be

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven