Schoolkosten - aug 17

Zoeken

Persbericht VCOV augustus 2017

Ouders tellen af naar… de eerste schoolrekening

In de meeste gezinnen staat de boekentas al klaar. Leerlingen, jong en oud, zijn benieuwd naar hun nieuwe klas, nieuwe klasgenoten, nieuwe kansen en uitdagingen. Ook voor ouders stijgt de weer naar school-stress: terug aanpassen aan het strakke ritme, het lijstje benodigdheden afvinken, nog op zoek naar een paar nette schoenen…
Vandaag wil de VCOV, de ouderkoepel voor het vrij onderwijs, stilstaan bij die ouders die ongerust de eerste schoolrekeningen afwachten. Samen met het nieuwe schooljaar, starten ook veel sport- en andere verenigingen opnieuw. Ook zij presenteren een rekening. September is een dure maand voor ouders met schoolgaande kinderen!
Helaas zijn ouders niet altijd goed op de hoogte van de regelgeving rond schoolkosten. In het basisonderwijs moet bijv. niet alles aangekocht worden. Er bestaat een officiële lijst met materialen die de school ter beschikking moet stellen! Secundaire scholen zijn verplicht om kostenbeheersend te werken. Meen je dat er een alternatief is voor bepaalde uitgaven, aarzel niet om het te melden aan de school. Ook de ouderraad denkt hier graag mee over na.

Wat zegt de wetgeving over de schoolrekening?

De toegang tot het leerplichtonderwijs in Vlaanderen is gratis. Dit betekent dat je geen inschrijvingsgeld moet betalen in het basis- en secundair onderwijs. Ook de materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de onderwijsdoelen te bereiken, zijn gratis. Voor het basisonderwijs bestaat er een officiële lijst van materialen die de school ter beschikking moet stellen. Stiften, verf, meetlatten, woordenboeken… hoeven niet in je winkelwagentje.
Dit betekent niet dat een school geen kosten mag aanrekenen aan de ouders. Twee soorten kosten mogen op de schoolrekening komen:
1)    materialen en activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken, maar het leren wel boeiender maken, bijv. een uitstap naar een museum, bedrijfsbezoek, sportdag…
2)    diensten die de school aanbiedt, zoals bijv. middagtoezicht, drank, studie…

Maximumfactuur

De eerste soort kosten wordt in het basisonderwijs geregeld door de maximumfactuur. Voor daguitstappen, sportactiviteiten… maar ook bijv. een verplicht aan te kopen turnoutfit, mag voor kleuters niet meer dan 45 euro per schooljaar aangerekend worden. In het lager onderwijs is het maximum 85 euro* per schooljaar. Voor meerdaagse uitstappen mag niet meer dan 425 euro** gevraagd worden aan de ouders, verspreid over de ganse schoolloopbaan in het lager onderwijs.
Voor het secundair onderwijs legt de overheid geen maximumfactuur op. Sommige scholen hebben echter wel een maximum bepaald voor zichzelf, al dan niet verschillend per graad. Je vindt dit terug in het schoolreglement. In veel scholen, maar helaas nog niet altijd en overal, werkt men zoveel mogelijk kostenbeheersend. Dit betekent dat men zich bij elke uitgave afvraagt of de uitgave wel echt noodzakelijk is en of er geen goedkoper alternatief is.

*2021-2022: 90 euro
** 2021-2022: 450 euro

*2022-2023: 95 euro
**2022-2023: 480 euro


Bijdragelijst

Voor de tweede soort kosten, de zgn. diensten, is er geen maximum. Toch moet de school zich aan een aantal afspraken houden. Zo moet ze, in samenspraak met de schoolraad, een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken. Dit geldt zowel voor scholen van het basis- als het secundair onderwijs.
De bijdragelijst vermeldt de verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen. Per categorie vermeldt ze ook het maximaal te verwachten bedrag, voor zover dat al mogelijk is.
Deze bijdragelijst vind je in het schoolreglement!
In de bijdrageregeling vind je de afwijkingen die de school kan toekennen, zoals bijv. een regeling voor minderbegoede ouders. Ook dit is nuttig om te weten. Aarzel niet de school in te lichten als de betaling van de schoolrekening niet evident is. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

Voor meer informatie

Contacteer:
VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek, 016 388 100, www.vcov.be

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven