Schoolkosten - jan 18

Zoeken

Persbericht VCOV 26 januari 2018

20 jaar SOS schoolkosten: hip hip hoera?

De VZW Schulden Op School viert haar twintigste verjaardag. Bij een verjaardag horen felicitaties, maar eigenlijk is dit een trieste verjaardag. Al 20 jaar ijvert het middenveld voor een doordachte en haalbare schoolrekening voor alle gezinnen. Helaas neemt het aantal onbetaalde schoolrekeningen niet af. Dit is heus niet te wijten aan laksheid, vergetelheid of onwil!

De VCOV steunt dan ook het pleidooi van de VZW Schulden Op School. Een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs is ook volgens de ouderkoepel van het vrij onderwijs meer dan nodig. Dit kadert in een goed beleid rond schoolkosten welk noodzakelijk is voor elke school.

Zo’n beleid gaat veel verder dan het al dan niet betaald krijgen van de schoolrekening. Het gaat ook over de zogenaamde niet-verplichte kosten: twee paar sportschoenen (1 voor binnen en 1 voor buiten), een taak die thuis in kleur afgeprint moet worden, een vrije bijdrage voor een tas soep voor het goede doel… En dan hebben we het nog niet over de talrijke acties van de ouderwerking: wafelverkoop, wijnactie, vlaaienslag… Heel lovenswaardig dat ouderwerkingen zich inzetten om de school financieel te steunen, maar de VCOV berekende dat dit ouders gemiddeld 68 euro per schooljaar kost.

Vele scholen, basis en secundair, zijn op de goede weg en boeken hoopgevende resultaten dankzij een goed kostenbeleid en duidelijke communicatie. Op veel plaatsen ziet de ouderkoepel dat de school hiervoor samenwerkt met ouders via de ouder- en schoolraad of via gemengde werkgroepen. Samen nemen zij het kostenbeleid onder de loep, denken na over alternatieven, zoeken oplossingen voor mensen die het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen. Ook dit signaal wil de VCOV geven: de praktijk bewijst dat een verbindend schoolklimaat waar open communicatie en vertrouwen meer dan loze waarden zijn, rendeert!

Voor meer informatie

Contacteer:
VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek, 016 388 100, www.vcov.be

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven