(S)maken ouders huiswerk? - mei 14

Zoeken

(S)maken ouders huiswerk?

Onze ouders deden het, wij deden het, onze kinderen doen het nog steeds: huiswerk maken. Gelukkig is er ondertussen wel een en ander veranderd. Scholen hebben een heus huiswerkbeleid waarin ze afspraken vastleggen en voor iedere leraar (en ouder) duidelijk maken hoe de school over huiswerk denkt.
Als ouderkoepel heeft de VCOV ook een mening over huiswerk. Ze is gebaseerd op vele gesprekken met ouders tijdens de vorming ‘Moet ik er naast zitten?’. Deze titel brengt ons meteen bij de eerste van vijf aanbevelingen.

Communiceer met ouders over de verwachtingen

Ouders willen hun kinderen zo goed mogelijk helpen bij het huiswerk maken. Soms te goed: de kinderen leveren een net en foutloos werk af, maar is dit wat de leraar verwacht? Zegt dit dat de leerling de leerstof begrepen heeft? Wij pleiten voor duidelijke afspraken tussen ouders en school. Deze afspraken kunnen gaan over de tijd die het huiswerk in beslag zou mogen nemen, de verwachtingen naar nakijken en/of verbeteren, de ondersteuning bij bijv. boekbesprekingen…
In een goed huiswerkbeleid is het belangrijk dat men zich afvraagt welke weerslag dit heeft op de leerling en zijn gezin: wat betreft tijdsinvestering, verplaatsingen, het financiële aspect…

Plan de taken zorgvuldig over de verschillende vakken heen

Niets zo ontmoedigend als elke avond huiswerk maken waar je niet goed in bent. Herhalen is belangrijk, maar een gevarieerd huiswerk zorgt dat elke leerling succes kan ervaren. Zo wordt huiswerk maken geen dagelijkse strijd voor zij die het op bepaalde vlakken wat moeilijker hebben.
Voor het secundair onderwijs vinden we het belangrijk dat de verschillende vakleerkrachten afspraken maken zodat de taken over de week gespreid worden. Een vaste huiswerkdag voor Frans, wiskunde… Een weekoverzicht dat vooraan in de klas blijft liggen… Het gebruik van de agendamogelijkheden van het elektronisch leerplatform... Heel wat scholen zorgen zo voor een goede verdeling van de taakbelasting.

Hou rekening met de haalbaarheid voor alle leerlingen

De omstandigheden waarin het huiswerk gemaakt wordt zijn niet in alle gezinnen even optimaal. Soms ontbreekt de ruimte, de nodige rust, een bemoedigend schouderklopje, ICT-apparatuur. We vragen leraren hier alert voor te zijn. We vragen ook waakzaamheid als er dingen meegebracht moeten worden: hebben alle leerlingen een vakantiesouvenir, keukenschort, abonnement op een krant… ? En is het haalbaar om deze dingen de volgende dag al in de boekentas te hebben?
We durven hier ook een lans breken voor gedifferentieerd huiswerk. Wat haalbaar is voor de ene leerling, is dat niet voor de andere. Beiden moeten uitgedaagd worden zich in te spannen.

Zoek aansluiting bij de leerstof via creatieve opdrachten

Iets wat in de les niet begrepen werd, kan de leerling ook thuis niet verder afmaken. Ouders leggen met de beste bedoelingen de leerstof uit, maar dit kan helaas voor nog meer verwarring zorgen. De VCOV pleit ervoor het huiswerk als volwaardig lesonderdeel te integreren. Zo wordt huiswerk maken een zinvolle bezigheid. Creatieve opdrachten motiveren de leerlingen en kaderen de leerstof op een andere en meer beklijvende manier.

Besteed aandacht aan feedback

Tot slot vragen we leraren ook aandacht voor goede feedback. Het is niet voldoende dat leerlingen huiswerk maken, ze moeten ook zicht hebben op hun fouten om hieruit te leren. Persoonlijke commentaar is hierbij belangrijk want eenzelfde resultaat kan voor de ene leerling “goed gewerkt” zijn en voor de andere leerling eerder beneden de verwachtingen.
Telt het huiswerk voor punten? Denk dan terug aan de verwachtingen ten aanzien van de ouders. Ook de verschillende thuissituaties en ondersteuningsmogelijkheden pleiten hier niet voor. 
Nodig ouders uit om over hun feedback te geven/hun vragen te formuleren via de schoolagenda, een ruimte op het huiswerkpapier…

Besluit

Er schuilen vele gevaren in het geven van huiswerk. Niet zelden is het thuis een bron van spanning en frustratie bij kinderen én hun ouders. Toch vinden ouders huiswerk belangrijk: het geeft zicht op waar hun kind in de klas mee bezig is en in welke mate dit verworven is. Ze zien het ook als een belangrijke gewoonte voor later. Een goede communicatie over het huiswerk is dus meer dan nodig.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven