2 op 3 ouders voelen digitalisering van het onderwijs in hun portemonnee

Zoeken

2 op 3 ouders voelen digitalisering van het onderwijs in hun portemonnee (25 september 2022)

Uit een bevraging van de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, blijkt dat de invoering van laptops op school voor 2 op 3 ouders extra kosten met zich meebrengt. De (eerder kleinschalige) bevraging gebeurde bij ouders en ouderwerkingen uit het secundair onderwijs. De resultaten liggen in dezelfde lijn als de resultaten van de jaarlijkse Boekencheck van Krijt VZW.

De digitalisering van het onderwijs is een proces dat nog volop loopt. Scholen kregen enkele jaren de tijd voor de realisatie van hun beleid, maar één jaar na de invoering van de Digisprong kan al wel een tussentijdse balans opgemaakt worden. Beschikken alle leerlingen over een digitaal toestel op school en wat is de impact hiervan?

“De meeste ouders zijn voorstander van digitalisering in het onderwijs maar ze begrijpen niet waarom er nog altijd op een dubbel spoor gewerkt wordt. Leerlingen sleuren én schoolboeken én een digitaal toestel mee naar school. In plaats van de schoolkosten te drukken, zorgt het digitaal toestel voor extra kosten.” Karolien Bouchet, directeur onderwijs VCOV

Uit de bevraging blijkt dat de meeste leerlingen uit het secundair onderwijs een digitaal toestel hebben op school (9 op 10 leerlingen). In veruit de meeste gevallen gaat het om een laptop (73%), maar ook chromebooks (10%) en tablets (5%) zijn in voege.

Het aantal scholen waar het toestel eigendom blijft van de school is ongeveer gelijk aan het aantal scholen waar het toestel eigendom is van het kind zelf, in concreto meestal van de ouders.

Positief is dat volgens de ouders het digitale toestel regelmatig gebruikt wordt in de lessen. Slechts 3% zegt dat het niet gebruikt wordt. Anders is het met invulboeken. De veel gehoorde klacht dat invulboeken meestal niet volledig gebruikt worden, wordt door 44% van de respondenten bevestigd. Dit zorgt voor veel frustratie bij ouders want de aankoop van invulboeken is een dure kost en ze kunnen niet doorverkocht worden.

De invoering van digitale toestellen op school zou ervoor moeten zorgen dat de kosten van schoolboeken naar beneden gaan. Met 2% van de ouders die aangeven dat dit het geval is, is deze doelstelling nog lang niet bereikt. 22% merkt geen impact op de schoolrekening en 67% stelt dat het digitale toestel voor extra kosten zorgt. 2 op 3 ouders voelen de digitalisering van het onderwijs dus in hun eigen portemonnee.  

De invoering van een digitaal toestel op school heeft niet alleen een impact op de schoolrekening, ook de rug van onze jeugd lijdt eronder. Maar liefst 83% van de respondenten wijt de te zware boekentas van hun kind aan het digitaal toestel! Vooral de combinatie van schoolboeken en een laptop (of ander toestel) maakt dat de boekentassen meestal tot altijd te zwaar zijn. Lockers op school kunnen een oplossing zijn, maar dan nog moeten er veel schoolboeken over en weer.

De laptop op school beroert heel veel ouders. Ze zijn niet alleen ongerust over de kostprijs en het gewicht van de boekentas, ze maken zich ook zorgen over de ondersteuning. Het hebben van een digitaal toestel is niet voldoende; er moet ook aandacht zijn voor de service achteraf en de begeleiding van de leerlingen.

Tot slot merken ouders op dat er grote verschillen zijn tussen scholen en dat de schoolinfrastructuur nog niet overal voorzien is op het gebruik van digitale toestellen in de klas. Daar waar er voldoende stopcontacten zijn, mogen leerlingen hun toestel soms niet op school opladen. Ook updates moeten thuis gebeuren. En de ouders? Die moeten ook deze extra kost erbij nemen.   Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven