Ouders verwachten dat deeltijds afstandsonderwijs nu op punt staat - 12 januari 2021

Zoeken

Persbericht: Ouders verwachten dat deeltijds afstandsonderwijs nu op punt staat

In het voorjaar van 2020 moest het onderwijsveld van het ene moment op het andere overschakelen op afstandsonderwijs. Dit verliep niet zonder slag of stoot. In allerijl werden er online platformen gezocht, visies ontwikkeld, afspraken gemaakt… De uitdagingen waar scholen, leraren, leerlingen en hun ouders voor stonden waren enorm. Er was dan ook veel begrip wanneer niet alles van een leien dakje liep.

Sinds de gevreesde tweede golf schakelden de tweede en derde graad van het secundair onderwijs over op deeltijds afstandsonderwijs. Deze situatie is anders dan in het voorjaar omdat scholen en leraren nu een combinatie van onderwijs op school én onderwijs via afstandsleren moeten realiseren. Ook dit vraagt weer heel wat aanpassingen.

Ouders hebben dan ook veel waardering voor de geleverde inspanningen. Maar ze stellen ook vast dat er nog verbeterpunten zijn: de afspraken rond online lessen zijn niet altijd duidelijk, het indienen van taken zorgt voor verwarring, ouders weten niet hoe de opvolging van hun kind nu verloopt…  Veel van de bezorgdheden van ouders zijn op te vangen door een goede communicatie, een eenduidig beleid op het niveau van de school en het formuleren van heldere verwachtingen naar ouders.

De uitgelezen plek om de stem van ouders te horen over het deeltijds afstandsonderwijs, zijn de participatieorganen op school: in de ouderraad overleggen ouders onderling; vervolgens wordt deze feedback op de schoolraad besproken met de andere betrokkenen. Zo helpen de ervaringen van ouders thuis in het optimaliseren van het beleid rond het deeltijds afstandsonderwijs. Ouders nemen hier graag hun rol op en willen meewerken aan een gedragen beleid.  

Nu het tweede trimester gestart is, is het echt wel tijd dat het beleid rond deeltijds afstandsonderwijs op punt staat zodat de leerlingen maximale leerkansen krijgen. De klassenraden waren na de kerstexamens bereid mild te evalueren, maar kunnen we dit bij de volgende evaluatieperiodes nog vragen?

Voor meer informatie, contacteer Karolien Bouchet via 0479 07 59 45 of karolien.bouchet@vcov.be.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven