Samen werken aan zindelijkheid

Zoeken

Samen werken aan zindelijkheid

Op het potje gaan is een belangrijke stap voor een kind. Elk kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo. Het is belangrijk om een peuter hierbij te ondersteunen. Dit doe je samen: ouders, grootouders, de school… Starten op het gepaste moment op een ontspannen manier is de boodschap.

Een kind is zindelijk als:

 • het begrijpt dat pipi of kaka in het potje hoort
 • het voelt dat het pipi of kaka moet doen en dit kan ophouden tot op het potje
 • het wil meewerken


Waar het ene kind al rond de leeftijd van 2 jaar zonder luiers kan, duurt het voor andere kinderen tot ze 5 jaar of ouder zijn. Elk kind volgt immers zijn tempo. 


Naar de kleuterschool en nog niet zindelijk?

Ouders zijn vaak ongerust als hun kind nog niet volledig zindelijk is wanneer het naar school mag. Het vraagt immers veel van een leraar om niet-zindelijke kinderen in de klas te hebben. Ouders vrezen dat de kleuterleerkracht opmerkingen zal geven of dat er niet genoeg tijd en aandacht zal zijn bij ongelukjes. 

Is je kind nog niet zindelijk? Spreek hierover met de klasleraar. Sta er als ouder voor open wanneer de school bepaalde inspanningen van je vraagt. Het is belangrijk om thuis en op school eenzelfde aanpak te gebruiken. 

Blijf geduldig. Op de leeftijd van 2,5 tot 3 jaar zijn ongelukjes nog heel normaal. Ben je toch bezorgd of geraakt je geduld op? Spreek erover met andere ouders. Herkenbare verhalen horen, frustraties delen en tips uitwisselen helpt! Er zijn ook verschillende organisaties die info en advies geven over zindelijkheid.


Waar kan je als ouder terecht?
 • Huis van het kind: In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.  Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met o.a. gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning, via infosessies, een infotheek, inloopmomenten… 
 • Opvoedingswinkel: Door te informeren, een luisterend oor te bieden of te adviseren, ondersteunen de opvoedingswinkels je in uw zoektocht naar antwoorden of advies rond opvoeden. De opvoedingswinkels organiseren ook regelmatig initiatieven zoals informatie- en vormingsavonden, oudergroepen en oefenscholen. 
 • CLB: zodra je kind naar school gaat, kan je terecht bij het CLB. Je kan de zindelijkheid van je kind bijvoorbeeld bespreken tijdens het contact in de eerste kleuterklas.
 • Kind & Gezin biedt ook heel wat informatie aan over zindelijkheid. Het plaspoort is een instrument waarmee verschillende betrokkenen kunnen samenwerken rond de zindelijkheid van een kind.

Wat kan een ouderwerking doen?

Ouders kunnen heel wat opsteken uit het praten over zindelijkheid met andere ouders. Ze kunnen zich minder alleen voelen met hun zorgen, ze kunnen elkaar tips geven en geruststellen. 

Een ouderwerking kan dit op verschillende manieren faciliteren: 

 • Een ouderwerking kan een koffiemoment organiseren met als thema zindelijkheid. Hier kunnen ze flyers leggen van organisaties die gezinnen ondersteunen bij het zindelijk worden van hun kind.
 • Een ouderwerking kan een getuigenis gebruiken (eventueel anoniem) van een ouder die gebruik maakte van extra ondersteuning voor de zindelijkheid van zijn/haar kind: deze ouder kan andere ouders uitleggen wat die ondersteuning voor zijn gezin betekende en zo de drempel naar het ondersteuningsaanbod verlagen. Een ouderwerking kan deze getuigenis aan bod laten komen op een koffiemoment, een thema-avond, of via een filmpje of tekstje via sociale media…
 • Iemand van de ouderwerking kan bij het kennismakingsmoment voor instappers of bij het infomoment voor ouders van kleuters bij de start van het schooljaar iets vertellen over de eigen ervaringen rond het zindelijk worden van zijn/haar kind en de samenwerking met de school (en eventuele andere organisaties) hierbij.
 • De ouderwerking kan een actie opzetten om de (kleuter)toiletten van de school op te fleuren en veilig te maken. De opbrengst van een eetfestijn kan hiervoor gebruikt worden en/of helpende handen van (groot)ouders kunnen ingezet worden om de toiletten te verfraaien. Laat je inspireren door ons materiaal:


Meer tips in de 10 tips voor de ouderwerking rond zindelijkheid.


Juni 2021


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven