Vlaamse toetsen

Zoeken

Vlaamse toetsen

Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te meten en vervolgens te versterken. Ze worden centraal opgesteld, verbeterd en verwerkt. De toetsen meten voorlopig enkel Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde.


Wie neemt wanneer deel?

Leerlingen leggen deze Vlaamse toetsen verplicht af aan het einde van

  • het 4de leerjaar lager onderwijs 
  • het 6de leerjaar lager onderwijs
  • het 2de leerjaar secundair onderwijs
  • het 6de leerjaar secundair onderwijs


De leerlingen vullen  de toetsen digitaal in op school en tijdens de lesuren. Voorafgaand aan de toetsafname zullen leerlingen via ‘kennismakingstoetsen’ een stukje vertrouwd raken met het digitale toetsplatform en de aard van de vragen.

Redelijke aanpassingen aan de toetsen zijn in bepaalde mate mogelijk. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zullen niet op grote schaal deelnemen aan deze toetsen, m.u.v. leerlingen in OV4.


Wat betekent dit voor mijn kind?