Vlaamse toetsen

Zoeken

Algemene info over de Vlaamse toetsen

Ontdek in deze presentatie waarom er Vlaamse toetsen georganiseerd worden, wat deze toetsen juist meten en welke leerlingen de Vlaamse toetsen wanneer moeten afleggen. 

Wie neemt wanneer deel?

Leerlingen leggen deze Vlaamse toetsen verplicht af aan het einde van

 • het 4de leerjaar lager onderwijs 
 • het 6de leerjaar lager onderwijs
 • het 2de leerjaar secundair onderwijs
 • het 6de leerjaar secundair onderwijs


De leerlingen vullen  de toetsen digitaal in op school en tijdens de lesuren. Voorafgaand aan de toetsafname zullen leerlingen via ‘kennismakingstoetsen’ een stukje vertrouwd raken met het digitale toetsplatform en de aard van de vragen.

Redelijke aanpassingen aan de toetsen zijn in bepaalde mate mogelijk. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zullen niet op grote schaal deelnemen aan deze toetsen, m.u.v. leerlingen in OV4. Leerlingen met een individueel aangepast curriculum en anderstalige nieuwkomers nemen niet deel aan de Vlaamse Toetsen, tenzij de school ervoor kiest om deze leerlingen toch te laten deelnemen.


Wat betekent dit voor mijn kind?

De school kan de resultaten van de toetsen: 

 • gebruiken om na te gaan of jouw kind de onderwijsdoelen heeft bereikt. De resultaten van de Vlaamse toetsen zijn echter in de eerste plaats een bron van informatie voor de kwaliteitsontwikkeling van de school. Ze zijn niet rechtstreeks bedoeld als middel voor evaluatie van leerlingen. 
 • meenemen als één van de vele elementen in de beslissing van de klassenraad, naast andere info over jouw kind (toetsen, spreekbeurten, opdrachten…), maar ze zijn niet beslissend voor de studievoortgang of attestering van jouw kind. Scholen dienen hierover afspraken te maken met leraren, leerlingen en ouders via de schoolraad en dit ook op te nemen in hun schoolreglement. 


Het is niet de bedoeling om 

 • een openbare rangschikking van scholen op te stellen 
 • de resultaten op school-, klas- en leerlingniveau publiek bekend te maken


Ouders (en leerlingen) hebben inzage- en kopierecht op het feedbackrapport van hun kind. Ouders (en leerlingen) hebben inzagerecht in het exacte antwoord van hun kind op de vraag, de belangrijkste elementen in de vraag en of het gegeven antwoord juist of fout is. De vragen zelf blijven geheim zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bij de Vlaamse toetsen hoort een aanvullende vragenlijst. Deze vragenlijst is vrijwillig in te vullen. Ouders (en leerlingen) kunnen dus kiezen of ze deze vragenlijst al dan niet invullen. In het decreet voor de Vlaamse toetsen is afgesproken dat de onderzoekers via deze vragenlijst mogen peilen naar de motivatie, ervaring met het onderwijsaanbod, huiswerk en studiekeuze van leerlingen om zo de bredere context achter de resultaten te begrijpen.Timing
 • Mei/juni 2023: eerste proefafname in het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de leerjaar secundair onderwijs. 
 • Mei/juni 2024: eerste hoofdafname in het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de leerjaar secundair onderwijs.
 • Mei/juni 2025: eerste proefafname in het 6de leerjaar lager onderwijs. 
 • Mei/juni 2026: eerste hoofdafname in het 6de leerjaar lager onderwijs en eerste proefafname in het 6de leerjaar secundair onderwijs. 
 • Mei/juni 2027: eerste hoofdafname in het 6de leerjaar secundair onderwijs.


Krijg ik als ouder het resultaat van mijn kind te zien?

Als Ouder heb je recht op het resultaat van de Vlaamse toetsen, maar enkel van jouw kind.

Elke school ontvangt vanuit de overheid de resultaten van hun leerlingen die deelnamen aan de Vlaamse toetsen . De school krijgt van elke leerling per toets één vaardigheidsscore: die gaat van A tot E, waarbij A het hoogste vaardigheidsniveau is en E het laagste vaardigheidsniveau. De school krijgt dus geen inzage in de antwoorden van leerlingen op specifieke toetsitems of toetsonderdelen. 

Die resultaten krijgt de school in de vorm van een individuele feedbackfiche per leerling.

Het Decreet betreffende de Vlaamse toetsen stelt dat “ouders het recht hebben op inzage in en kopie van het feedbackrapport met hun resultaten op de Vlaamse toetsen.”

Scholen kunnen zelf kiezen hoe ze de resultaten aan ouders bezorgen:

 • De school kan de individuele feedbackfiche mailen aan de ouders of bezorgen via de gebruikelijke persoonlijke communicatiekanalen.
 • De school kan de de individuele feedbackfiche laten inzien (en eventueel een kopie bezorgen) tijdens een oudercontact.
 • De school kan een speciaal inzagemoment organiseren waarop ouders de eigen individuele feedbackfiche kunnen inzien.
 • De school kan de informatie van de individuele feedbackfiche ook bezorgen via het rapport van de leerlingen.


Nog belangrijk om te weten:

Wil je als ouder meer informatie, dan kan je inschrijven voor inzage in de toets van jouw kind. Inzage kan enkel in Brussel in een afgebakende periode.  Je krijgt enkel te zien of het antwoord goed of fout was. Je krijgt geen uitleg of extra informatie over het resultaat.

Wat denken ouders over de Vlaamse toetsen?

In juni 2021 deden we een bevraging van ouders over de Vlaamse toetsen. Hier kan je de resultaten bekijken.

Eind juni 2024 lanceerden we in opdracht van de Vlaamse overheid opnieuw een bevraging over de Vlaamse toetsen. Wat vinden ouders van de communicatie en hoe ervaren zij en hun kind de Vlaamse toetsen? Zat je kind in het schooljaar 23-24 in het 4e leerjaar of 2e jaar SO? Laat dan hier je stem horen. Jouw stem is belangrijk voor de toekomstige communicatie en organisatie van de Vlaamse toetsen!

april 2024

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven