Vlaamse toetsen

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Vlaamse toetsen

Vlaamse toetsen zijn gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te meten en vervolgens te versterken. Ze worden centraal opgesteld, verbeterd en verwerkt. De toetsen meten voorlopig enkel Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde.


Wie neemt wanneer deel?

Leerlingen leggen deze Vlaamse toetsen verplicht af aan het einde van

  • het 4de leerjaar lager onderwijs 
  • het 6de leerjaar lager onderwijs
  • het 2de leerjaar secundair onderwijs
  • de 3de graad secundair onderwijs


De toetsen zullen digitaal afgenomen worden op school en tijdens de lesuren.

Redelijke aanpassingen aan de toetsen zijn in bepaalde mate mogelijk. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zullen niet op grote schaal deelnemen aan deze toetsen.


Wat betekent dit voor mijn kind?