Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor begeleiders

Zoeken

Stop (cyber)pesten: wegwijzer voor begeleiders

Hoe reageer je best als een kind of jongere komt vertellen dat het ge(cyber)pest wordt? Wat kan je doen om dit probleem aan te pakken? Waar kunnen jij en het kind of de jongere terecht voor een luisterend oor of extra begeleiding?

De 3 ouderkoepelverenigingen ontwikkelden samen met Alles over Pesten een wegwijzer voor begeleiders rond pesten. De wegwijzer wil begeleiders van kinderen en jongeren op weg helpen in de moeilijke zoektocht.Er zijn ook wegwijzers voor ouders en kinderen en jongeren.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven