Medezeggenschapscollege

Medezeggenschapscollege: oprichting

Scholen binnen dezelfde scholengemeenschap kunnen kiezen om inspraak te organiseren via het medezeggenschapscollege, een orgaan waar de verschillende schoolraden in vertegenwoordigd zijn. Dit is enkel verplicht als ten minste één schoolraad erom vraagt en dit motiveert. In dat geval moeten alle schoolraden van diezelfde scholengemeenschap vertegenwoordigd worden.
De VCOV pleit voor het voortbestaan van de medezeggenschapscolleges. De modernisering van het onderwijs (met bijv. de oprichting van domeinscholen) zal daar zeker baat bij hebben.


Bevoegdheden

Het medezeggenschapscollege moet geraadpleegd worden bij:
• beslissingen op het niveau van de scholengemeenschap over aangelegenheden die de vertegenwoordigde geledingen aanbelangen.
Deze raadpleging moet via overleg verlopen:
• bij beslissingen over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en
• beslissingen over leerlingenoriëntering en -begeleiding.
Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen
• het studieaanbod en het (al dan niet) aanbieden van bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs
• de studiekeuzebegeleiding in het basisonderwijs
• schoolkosten
• extra-murosactiviteiten en meerdaagse schoolreizen
• bouwdossiers en onderhoud gebouwen
• afspraken met betrekking tot opendeurdagen, verlofdagen…
• schoolverlaten tijdens middagpauzes in het SO
•  …


Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Hoe actief is de ouderwerking op de school van je kind(eren) in vergelijking met vorig schooljaar? Denk aan de organisatie van activiteiten, nieuwsbrieven, bevraging ouders...

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven