Gratis registreren / lid worden

Wat houdt dit lidmaatschap in?
Ouderwerkingen en scholen kunnen voor 90 euro per schooljaar lid worden!
Infoavonden voor alle ouders
De VCOV helpt je ouderwerking bij het organiseren van infoavonden voor alle ouders van de school. Aangesloten ouderwerkingen kunnen via de VCOV deskundige sprekers voor (online) infoavonden boeken met korting.
Gratis infoavonden voor de ouderwerking
 • Ouderraad in actie!
 • Schoolraad in actie!
 • Communicatie en onthaal op school
 • Hoe nemen we ouders mee?
 • Financiën en verzekering van de ouderwerking
 • Ouders werven ouders NIEUW!
 • De stem van ouders (laten) horen NIEUW!
 • (Voor)lezen thuis en op school NIEUW!

Deze vormingen kunnen ook online georganiseerd worden.

Pedagogische studiedagen
 • Werken aan ouderbetrokkenheid en -participatie op school
 • Alle ouders betrekken bij de school
 • Werken aan een oudervriendelijke school
Deze pedagogische studiedagen worden online georganiseerd en kosten 100 euro per sessie voor leden, 250 euro voor niet-leden.
Acties voor ouders
In het VCOV-aanbod vind je projecten en acties voor de ouders van je school.
Advies en bemiddeling
Heb je vragen over de ouderwerking of loopt de samenwerking met de school moeilijk? Dan staat de VCOV je bij met raad en daad. Je kan bij ons terecht met al je vragen over het participatiedecreet, schoolkosten, rechten en plichten van ouders, ...
Ervaringsuitwisseling en meer
De VCOV organiseert (online) oudercafés waar je andere ouderwerkingen kan ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. We geven je er input over een actueel onderwerp en luisteren daarna naar jouw mening. Check de activiteitenkalender voor een overzichtje.
Online informatie
Op de website www.vcov.be vind je heel wat informatie over ouderparticipatie. Voor aangesloten ouderwerkingen is er een afgesloten deel met praktijkvoorbeelden en VCOV-infomateriaal.
Publicaties
Alles wat je moet weten over de ouderwerking op school vind je in onze handige gids. Er zijn ook brochures over 'klasouders', 'moeilijk bereikbare ouders', 'pesten', ...
Nieuwsbrieven
Onze nieuwsbrief Ouderlink is maandelijks een vaste waarde in je mailbox. Je vindt er VCOV-nieuws, info voor leden en nieuws van partners. Registreer je via onze website en schrijf je gratis in voor Ouderlink.
Een stem in het beleid
De VCOV vertegenwoordigt de stem van ouders op verschillende fora, o.a. via de reflectiegroep vragen we de mening van ouders.
Heb je nog vragen over de VCOV of over de ouderwerking? Lees dan zeker onze

veelgestelde vragen.


Lid worden van de VCOV

GRATIS

Registreer je gratis om:

- sprekers aan te vragen uit het aanbod;

- de nieuwsbrief Ouderlink gratis te ontvangen;

- uitnodigingen voor onze activiteiten te ontvangen.

Gratis

ALS OUDERWERKING OF SCHOOL

Als ouderwerking kan je lid worden door het lidgeld (€90) te storten op het rekeningnummer van de VCOV:

IBAN: BE30 7340 2895 4711
BIC: KREDBEBB
Mededeling: schoolnummer en schooljaar

Weet je het schoolnummer niet? Neem dan contact op met de VCOV of zet in de mededeling de gegevens van de school.

Op die manier kunnen we je betaling steeds koppelen aan de juiste ouderwerking.

90per schooljaar

ALS OUDER

Voor mensen die niet (meer) verbonden zijn aan een ouderwerking, is er het individuele lidmaatschap. Zo blijven bv. ex-leden van ouderwerkingen en sympathisanten op de hoogte en steunen ze de werking van de VCOV. Dit individuele lidmaatschap kost 20 euro per schooljaar. Lid worden kan door het lidgeld (€20) te storten op het rekeningnummer van de VCOV:

IBAN: BE30 7340 2895 4711
BIC: KREDBEBB
Mededeling: klantnummer en schooljaar

Weet je je klantnummer niet of heb je er nog geen? Neem dan contact op met de VCOV of zet in de mededeling je contactgegevens.

20per schooljaar

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven