Brochure 'Niet op school?'

Zoeken

Brochure 'Niet op school? Naar school gaan, een kwestie van vertrouwen.'

Je hoort vaak dat ouders te weinig ‘betrokken’ zijn bij de schoolloopbaan van hun kind(eren). Men bedoelt dan “dat ouders de taken van de leraren te weinig ondersteunen". Maar, is er vanuit de scholen ook voldoende betrokkenheid op ouders? Verwachten de leraren deze betrokkenheid? Beschouwen ze deze  betrokkenheid als iets positiefs?

Ouderbetrokkenheid is niet alleen voor het welbevinden en de schoolresultaten van leerlingen belangrijk. In het kader van het voorkomen en het aanpakken van vroegtijdige schooluitval is je betrokkenheid als ouder onmisbaar.

Je kan deze brochure gratis downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen. De brochure is zowel voor basis- als secundair onderwijs.Prijs
Aanvragen
Documenten

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven