Start een Deel IT-punt op school

Zoeken

Start een Deel IT-punt op school

Bij een Deel IT-punt kunnen leerlingen uit kwetsbare gezinnen een laptop lenen. Ze krijgen niet alleen een goed werkend toestel, maar ook hulp van een buddy. Die gaat bij de leerlingen thuis langs om de laptop met internet te verbinden en te helpen bij vragen of problemen.

Ouderwerkingen kunnen in samenwerking met de school een Deel IT-punt opzetten! Repair&Share, een initiatief van het Netwerk Bewust Verbruiken, biedt een gratis online handleiding om je op weg te zetten. Vind je enkele enthousiaste vrijwilligers? Dan is het inzamelen van de laptops de volgende stap. Dit kan via een oproep naar bedrijven in de buurt of naar particulieren (ouders, familieleden, oud-leerlingen…).


Deel IT is een initiatief van Deelbaar Mechelen en Repair&Share (Netwerk Bewust Verbruiken). Repair&Share beantwoordt je vragen, helpt je op weg en ondersteunt je Deel IT-punt. De nodige handleidingen en voorbeelddocumenten worden voorzien door Repair&Share. 
Aan het initiatief is geen financiële ondersteuning verbonden. De ouderwerking en school staan zelf in voor het verwerven van de laptops en de nodige hard- en software.


Doelgroep

Ouderwerkingen en/of leden van het schoolteam van het lager- en secundair onderwijs


Repair&Share zorgt voor:

-    Online handleiding
-    Online gesprek met de initiatiefnemers
-    Templates voor communicatiemateriaal (logo, visuals voor sociale media, flyer…)
-    Applicatie om een inventaris aan te leggen van de laptops
-    Handleiding ‘klonen’ om de laptops klaar te maken
-    Voorbeeld van bruikleencontract
-    Lerend netwerk Deel IT om (online) ervaringen uit te wisselen

Jij zorgt voor:

-    Laptops
-    Enthousiaste vrijwilligers:
     -    Organisatoren, trekkers van het project
     -    ICT-ers die de hard- en software op punt stellen
     -    Buddies: vertrouwenspersonen van de leerlingen (bv. leerkracht, brugfiguur, zorgcoördinator…)
     -    Technische buddies voor de technische ondersteuning


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven