Tool Oudervriendelijke School

Zoeken

Tool Oudervriendelijke School

De VCOV biedt scholen en ouderwerkingen 4 online bevragingen rond verschillende aspecten van oudervriendelijkheid:

1. gebouw en omgeving
2. onthaal
3. communicatie en oudercontacten
4.ouderbetrokkenheid en -participatie

De bevragingen zijn voor ouders, de ouderwerking en het schoolteam om in beeld te brengen hoe oudervriendelijk de school ervaren wordt. Je kan de bevragingen gespreid afnemen over één of meerdere schooljaren. Het is ook mogelijk om een bevraging te herhalen om na te gaan of er een evolutie is.

Alle scholen en ouderwerkingen kunnen de bevragingen aanvragen, maar een uitgebreid rapport met de resultaten en de opvolging is enkel voorzien voor VCOV-leden.

De bevragingen mogen niet zonder toestemming van de VCOV gebruikt worden.


Hoe gaat het in zijn werk?
  1. Elke school of ouderwerking kan de bevragingen gratis aanvragen via de knop hiernaast of via het algemeen nummer 016/38 81 00. We raden aan dat de directeur betrokken wordt. Dit vergemakkelijkt namelijk het verzamelen van antwoorden en vergroot de kans dat de resultaten impact zullen hebben. Let wel: enkel voor scholen/ouderwerkingen die zijn aangesloten is er achteraf een rapport met de verwerkte resultaten en opvolging voorzien. Niet-leden ontvangen enkel de ruwe resultaten.

  2. Een VCOV-medewerker neemt contact met je op om een aantal praktische zaken te overlopen. De eerste vraag zal zijn welk thema je wenst te bevragen. Het geheel bestaat immers uit 4 afzonderlijke, online bevragingen van +/- 25 vragen. We spreken ook af hoeveel tijd je nodig hebt om de bevraging te verspreiden en ze te laten invullen.  

  3. Je ontvangt een link en QR-code naar de gewenste bevraging, samen met een voorbeeldbrief om de respondenten uit te nodigen de bevraging in te vullen.

  4. De respondenten vullen de bevraging binnen de afgesproken tijd in.

  5. De VCOV gaat aan de slag met de verkregen gegevens en stelt voor aangesloten scholen/ouderwerkingen een gedetailleerd rapport op met een overzicht van alle resultaten, bevindingen en conclusies. Is je school of ouderwerking geen lid? Dan ontvang je enkel de ruwe data en sta je zelf in voor de interpretatie. We bezorgen de resultaten ook aan de directeur van de school.

  6. Met aangesloten scholen/ouderwerkingen plannen we een online overleg op een moment naar keuze waarin we de resultaten bespreken. 

  7. Je ontvangt een voorbeeldbrief met een korte samenvatting van de resultaten om aan de deelnemers te bezorgen en hen te bedanken voor de medewerking.Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven