Oefenkans Nederlands: Nederlands voor en door ouders

Zoeken

Oefenkans Nederlands

Wil jouw ouderwerking de school helpen om beter te kunnen communiceren met anderstalige ouders? Wil jouw ouderwerking activiteiten organiseren zodat op een laagdrempelige manier Nederlands geoefend kan worden? Dan is de map 'Oefenkans Nederlands' het perfecte instrument. Het is een reeks praktische handvaten voor ouderwerkingen en scholen om oefenkansen Nederlands op school te realiseren. Dit is het resultaat van een samenwerking met 11 pilootscholen die gedurende een schooljaar verschillende methodieken en materialen uittestten.

De map bevat 26 methodieken (met bijhorend materiaal) die op school georganiseerd kunnen worden. Alle ouders kunnen deelnemen aan de activiteiten, zowel ouders die goed Nederlands spreken als ouders voor wie het nog moeilijk is. De methodieken zijn namelijk opgedeeld in verschillende taalniveaus.

Samen Nederlands oefenen op school is ook samen werken aan ouderbetrokkenheid. Maar samen Nederlands oefenen is vooral leuk. Bij het samenstellen van de map is de fun-factor niet vergeten!

De map werd ontwikkeld naar aanleiding van de projectoproep 'Nederlands oefenen'. Deze oproep werd gelanceerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. De drie erkende ouderkoepelverenigingen GO! Ouders, KOOGO en VCOV dienden een project in om informele oefenkansen Nederlands te organiseren op school voor niet-Nederlandstalige ouders. Het project werd goedgekeurd en ging van start in september 2017.

Hoe aanvragen?

Aangesloten ouderwerkingen of scholen kunnen - zolang de voorraad strekt - de map aanvragen via de knop rechts op deze pagina (onder 'aanvragen'). Opgelet: je moet eerst inloggen om de aanvraag te kunnen doen. Eén van onze medewerkers zal contact opnemen om concrete afspraken te maken over de bezorging van de map.

Kan je niet inloggen? Neem dan contact op via info@vcov.be.

De interactieve, online versie van de map kan je downloaden.

Prijs
Aanvragen
Documenten

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven