Debatavond schooluitval

Zoeken

Inhoud

Wil je ouders aan het denken zetten over spijbelen, motivatie en vroegtijdig schoolverlaten? Dan kan je de debatavond schooluitval organiseren. Deze avond bestaat uit 9 stellingen die voorgelegd worden aan panelleden. Het publiek reageert op de stellingen met groene en rode kaartjes, waarna de panelleden een korte reactie geven.

Voor deze avond ga je zelf op zoek naar 6 panelleden: verschillende betrokkenen bij het spijbelverhaal met elk hun eigen ervaring en expertise. Denk aan de schooldirecteur, een CLB-medewerker, een ouder, een medewerker van de onderwijsdienst van de stad, de schepen van onderwijs...

Je kan de avond organiseren op je eigen school, maar samenwerking met meerdere scholen is aangewezen.

De documenten voor deze avond kwamen tot stand in samenwerking met KOOGO en GO! ouders.


Doelgroep

ouders met kinderen in het secundair onderwijs


Locatie

op school of een locatie naar keuze


Wij zorgen voor:
  • een voorbeeld uitnodiging
  • 9 stellingen in PowerPoint
  • een draaiboek met het verloop van de avond
Jullie zorgen voor:
  • 6 panelleden
  • een moderator
  • beamer en scherm
  • groene en rode kaartjes

Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven