‘Het zijn soms kleine ettertjes’

Zoeken

Inhoud:

“Liam weigert zijn jas aan te doen. Lise werpt zich op de grond als ze aan tafel moet. Jelle heeft net zijn broertje gebeten. Sander bonkt tegen de deur als hij zijn zin niet krijgt. Lucy zit altijd stil in haar hoekje. Wolf weent als er bezoek over de vloer komt…”

  • Hoe adequater omgaan met problemen inzake opvoeding en gedrag ?
  • Hoe omgaan met driftbuien, protestgedrag, stil of teruggetrokken gedrag...?
  • Hoe kan ik als (onthaal)ouder het best reageren?
  • Wat kan een kind wel en wat niet?
  • Welke verwachtingen zijn te hoog gegrepen?
  • Hoe kunnen we het best handelen als het niet loopt zoals we verwachten.
  • Hoe kunnen we probleemgedrag voorkomen?


Spreker:

Maurits Wysmans. Maurits Wysmans, opleidingsverantwoordelijke SRW : kinderen , jongeren en welzijn UCLL – deskundige opvoedings- en gedragsproblemen –auteur en coauteur diverse artikels en boek ‘Praten met ouders’  - gastprofessor Potchefstroom ( Zuid-Afrika)

Doelgroep:

Ouders met kinderen tussen 0-6 jaar en leerkrachten kleuteronderwijs.

Verplaatsingsvergoeding:

Kilometervergoeding vanaf Alken:  € 0,40/km

Annulatiekost:

20% van het factuurbedrag

Locatie:

op school

Wij zorgen voor:

laptop

Jullie zorgen voor:

beamer


Prijs
Aanvragen

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven